luka w prawie

O luce w prawie mówimy w razie braku norm dla takiego stosunku społecznego ,który biorąc pod uwagę całokształt obowiązującego ustawodawstwa powinien być uregulowany. Luki w prawie doraźnie wypełnia się za pomocą analogii.
Rozróżniamy dwa rodzaje analogii :
- analogia ustawy -występuje wtedy , gdy do jakiegoś stanu faktycznego stosowane są normy prawne odnoszące się do innego , podobnego stanu . Podstawą stosowania tej analogii jest przekonanie , że skoro pewien stosunek społeczny został już uregulowany przez ustawodawcę , a stosunek będący przedmiotem oceny jest do niego zbliżony , to można przyjąć , iż ta sama racja , która przyświecała ustawodawcy przy unormowaniu prawnym danego stosunku prawdopodobnie skłoniłaby go do analogicznego potraktowania stosunku podobnego .
- analogia prawa - w przypadkach gdy luki dotyczą specyficznych spraw nie mających żadnych innych podobnych sąd może oprzeć rozstrzygnięcie sprawy na stworzonej przez siebie normie , wyprowadzonej z ogólnych zasad ustawodawstwa , zasad określonej gałęzi prawa lub nawet tylko podstawowych ocen , uznawanych w obowiązującym prawie . Stworzona norma nie ma trwałego charakteru i jest przeznaczona wyłącznie do rozstrzygnięcia danej sprawy . Obowiązujące przepisy mogą zabraniać posługiwania się analogią lub ograniczać jej zastosowanie . W prawie karnym stosowanie analogii jest niedopuszczalne .

Comments are closed.