Normy dyspozytywne

Normy dyspozytywne - normy względnie obowiązujące . Dane do dyspozycji adresatów bez konieczności posługiwania się . Jeżeli strony uzgodnią między sobą reguły umowy , które będą na mocy tej umowy obowiązywały i nie przekroczą one prawa to normy dyspozytywne ustalone przez państwo nie obowiązują. Natomiast gdy strony nic nie postanowiły to wtedy automatycznie obowiązują normy dysp . np. “ Jeżeli strony nie umówiły się inaczej …. to …”
Normy imperatywne - adresat normy jest skrępowany , ona zawsze obowiązuje bez względu czy się chce czy nie np. “ Nie wolno postępować inaczej niż ustalono ..”
Normy semiimperatywne - jednokierunkowo bezwzględnie obowiązujące .
Klauzula umowna niekorzystna dla podmiotu słabszego jest nieobowiązująca.( gdy norma semi. jest korzystniejsza to ona obowiązuje, a nie indywidualna umowa ),gdy klauzula umowna jest korzystna , to ona obowiązuje a nie norma semi .

Comments are closed.