Prawo podmiotowe

Prawo podmiotowe to przysługująca określonej osobie możność domagania się od innej osoby pewnego zachowania się ( np. wydania rzeczy , udzielenia urlopu )
Prawo podmiotowe dzielimy na :
- prawa podmiotowe bezwzględne - gdy jego odpowiednikiem jest obowiązek ciążący na wszystkich podmiotach prawa ( np. prawo własności )
- prawo podmiotowe względne - gdy odpowiada mu obowiązek ciążący na oznaczonej osobie lub osobach .

Adn,5 Na system źródeł prawa polskiego składają się :
- ustawa
- dekret
- rozporządzenie
- uchwała
- zarządzenie
- instrukcja
Ponadto źródłami prawa są akty pochodzące od organów terenowych i umowa międzynarodowa .

Comments are closed.