Przestrzeganie prawa

Przestrzeganie prawa - polega na zgodnym z prawem postępowaniu obywateli oraz innych jednostek organizacyjnych . Potrzeba przestrzegania prawa istnieje zawsze a urzędy są do tego zobowiązane .
Stosowanie prawa - specyficzne zabiegi dążące do zrealizowania normy prawnej oraz uruchomienia sankcji . Stosowanie prawa należy do sądów oraz do organów administracji państwowej .
Proces stosowania prawa przebiega następująco :
- ustalenie stanu faktycznego ( w szczególności ustalenie , czy zaistniało zdarzenie ,które nie jest prawnie obojętne “postępowanie dowodowe” )
- ustalenie która norma prawna łączy się z tym wydarzeniem , skutki prawne oraz jakiego rodzaju są to skutki “kwalifikacja prawna”
- wnioskowanie ( wyciągnięcie wniosków w postaci sprecyzowanej - skutków jakie będą podjęte w tym konkretnym przypadku z ogólnych norm ).

Comments are closed.