stosunek prawny

Stosunkiem prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, którego uczestnicy występują jako podmioty praw i obowiązków .
Elementy stosunku :
- podmioty ( prawa i obowiązku ) pomiędzy którymi stosunek zachodzi .
- przedmiot stosunku prawnego ( określone zachowanie się stron )
- prawo ( uprawnienia )
- obowiązek

Comments are closed.