Zdarzenia prawne

Zdarzenia prawne - to takie zdarzenia , okoliczności natury faktycznej , wywołujące określone skutki prawne polegające na powstaniu , zmianie istniejącego lub zniesieniu stosunku prawnego .
Podział zdarzeń :
1. zdarzenia niezależne od woli ludzkiej np. siły przyrody i ich działanie - powódź , upływ czasu, śmierć, narodzenie. Z każdą z tych okoliczności wiążą się skutki prawne np. roszczenie odszkodowania przy powodzi .
2. zdarzenia zależne od woli ludzkiej (działanie ) w postaci :
- akty prawne to działania świadomie skierowane na wywołanie określonych skutków prawnych .
- czynności prawne ( oświadczenie woli ) skierowane na wywołanie skutków .
- orzeczenia sądowe konstytutywne .
- akty administracyjne o charakterze konstytutywnym ( zwolnienia od podatku ).
- czyny ( dozwolone i niedozwolone )
Orzeczenia sadowe i akty administracyjne dzielimy na :
- konstytutywne - są zdarzeniami prawnymi
- deklaratywne - nie są zdarzeniami prawnymi . Stwierdzają istnienie prawa ale same go nie przekształcają ( orzeczenie nabycia spadku )

Comments are closed.