KTO Nie PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ :

KTO Nie PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ :
1) dzieci do lat 13 (odpowiadają rodzice lub opiekunowie)
2) osoby ubezwłasnowolnione całkowicie i częściowo
3) obrona konieczna (art. 423 KC - odparcie bezpośredniego ataku)
Art. 423. Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.
4) stan wyższej konieczności (art. 424 KC - najwyższe dobro to jest życie i zdrowie ludzkie) Ratowaniu życia i zdrowia poświęcamy wszystkie rzeczy materialne – art. 424KC
Art. 424.
Stan wyższej konieczności polega na poświęceniu jednego dobra w celu ratowania innego dobra oczywiście ważniejszego. Osoba działająca w tym stanie nie jest odpowiedzialna za wyrządzoną szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa nie wywołała oraz nie można było go inaczej uniknąć.
„Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.”

Comments are closed.