Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi między innymi kierowca samochodu ryzykuje tym, że komuś może wyrządzić szkodę, jak również dziennikarz gdyż może podać fałszywą informację. Jest to jedyny rodzaj odpowiedzialności niezależnej od winy !!!. Odpowiedzialność z tytułu ryzyka dotyczy hoteli, moteli, pensjonatów z wyłączeniem schronisk młodzieżowych, campingów. Dotyczy głównie zakładów hotelarskich i rzeczy, a nie osób tych rzecz. Wynajmując pokój w hotelu i zostawiając w nim swe rzeczy są one zabezpieczone na zasadzie ryzyka to znaczy gdy pozostawione w pokoju hotelowym mienie zostanie skradzione przez osobę trzecią to hotel jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
Wzmożona ochrona rzeczy dotyczy wyłącznie rzeczy należących do gościa hotelowego, która wchodzi do hotelu z zamiarem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich, bądź która zawarła umowę z hotelem. ( przepisy KC art.846)

Siła wyższa hotel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo gościa – jest to obowiązek starannego działania polegający na tym, że musi spełnić wymogi sanitarne, ppoż., musi posiadać fachowy personel. Jeżeli powstanie pożar z powodu złej instalacji el. To wówczas nie jest to siłą wyższą i hotel ponosi odpowiedzialność gdyż jest to brak należytej staranności. Siła wyższą jest: trzęsienie ziemi, pożar który przeniósł się z sąsiedniego budynku zamach terrorystyczny.
W przypadku ryzyka hotel ponosi odpowiedzialność za osoby trzecie.
Gość hotelowy może zaprosić do swego pokoju osobę obcą lecz ponosi za nią odpowiedzialność.
Kiedy zaczyna się odpowiedzialność hotelu?
Odpowiedzialność hotelu zaczyna się w momencie gdy gość hotelowy wniesie swoje rzeczy do wynajętego pokoju, oddanie rzeczy pracownikowi hotelu gdziekolwiek np. na parkingu powoduje, pomimo iż umowa nie została zawarta.
Samochód hotel może odpowiadać za samochód jedynie jako przechowawca wówczas gdy zostanie zawarta umowa (parking strzeżony)

Ograniczenie odszkodowania 100 x cena pokoju
Za jedną rzecz 50 x cena pokoju nie więcej niż max odszkodowanie.
Hotel ma obowiązek wartościowe rzeczy przyjąć do depozytu. (odp. ograniczona)
Gość winien niezwłocznie zawiadomić obsługę o zdarzeniu.

Comments are closed.