BIOMEDYCZNE PODST. ROZ. I WYCH. – PRZED. I ZNACZ.

BIOMEDYCZNE PODST. ROZ. I WYCH. – PRZED. I ZNACZ.
Przedmiot biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania był wprowadzony przed kilkunastu laty. Były to wiadomości o rozwoju sonantycznym i zdrowiu człowieka. Pedagodzy i nauczyciele wychowania nie znają wrodzonych i nabytych podstaw rozwoju , nie rozumieją fizycznych i psychicznych potrzeb dzieci i uczniów, także instytucje Oświaty i Wychowania nie stwarzają odpowiednich ku temu warunków. Im większa wiedza o rozwoju i potrzebach tym mniej błędów popełniamy w wychowaniu

Comments are closed.