CECHY, ASPEKTY I ZRÓŻNICOWANI9E ROZWOJU BIOOLOGICZNEGO CZŁOWIEKA

CECHY, ASPEKTY I ZRÓŻNICOWANI9E ROZWOJU BIOOLOGICZNEGO CZŁOWIEKA
1.Rozrost – zwiększenie masy ludzkiego ciała: ilościowe – to długość lub wysokość do 18 roku życia, szerokość, obwodowe – biodra , uda, itp., głębokościowe – np. klatki piersiowej. Wszystko to co znajduje się pod kontrolą nazywamy prawidłowością. 2. różnicowanie – rozbudowa komórek i tkanek (cyto i lustogenzea) i grupowanie się tkanek w określone moduły lub zespoły - organogeneza - dostrajanie się poszczególnych układów i zespołów do pozostałych. 3. dojrzewanie – swoisty proces różnicowania polegający na dokonaleni funkcji poszczególnych układów. 4. tempo – w pewnych okresach obserwujemy zmiany ilo0ściowe

Comments are closed.