CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO W OKRESIE STARSZOSZKOLNYM

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO W OKRESIE STARSZOSZKOLNYM
W okresie tym występują u dzieci bardzo znaczne różnice rozwój sonantycznego od 11-14 r.ż. Występuje wrażenie przyspieszeniae tempa wzrostu oraz zbliżanie się kolejnego okresu rozwoju – dojrzewania. Dziecko ma prawie pełne stałe uzębienie z wyjątkiem ósmych zębów. Dziewczęta stają się wyższe niż chłopcy, zmienia się ich sylwetka , sposób poruszania i zachowania. Dziewczynki naogół kończą swój skok pokwitaniowy, a chłopcy wchodzą w ten okres. Zaczynają wtedy szybko rosnąc, przestają dziewczęta i pojawiają się zmiany typowe dla okresu dojrzewania. Następuje gwałtowny rozwój psychoruchowy, ale dzieci wykazują indywidualne cechy ruchowe, dlatego konieczna jest indywidalizacja w zajęciach ruchowych. Zasadniczym zajęciem dzieci staje się nauka. Wyobraźnia staje się kontrolowana. U dziecka kształtuje się umiejętność współżycia z rówieśnikami pod uporządkowuje się rygorom szkolnym, koleżeńskość i współdziałanie grupowe

Comments are closed.