CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 4 – 6 LAT

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 4 – 6 LAT
Głowa powiększa się nieznacznie, wzrastają natomiast tułów i kończyny, które wyraźnie się wyróżniają. Dziecko jest szczupłe, charakteryzują je cienkie jakby za długie ręce i nogi oraz stosunkowo nieduża głowa , osadzona na cienkiej, długiej szyi. Kości i mięśnie rosną szybko, wzrasta także siła mięśni i sprawność neuromotoryczna. Wciąż jednak słabe są wiązadła, co bywa przyczyną występowania urazów i wad postawy. Następuje rozwój i usprawnienie narządów wewnętrznych: serca, płuc, układu pokarmowego. Normalizują się tętno i ciśnienie krwi, zmniejsza się liczba oddechów. Poziom hemoglobiny, liczba krwinek czerwonych, białych zbliża się do normy człowieka dorosłego. Zmienia się tor oddechowy z przeponowego na brzuszno - piersiowy lub piersiowy. Układ limfatyczny ulega przyrostowi (powiększenie migdałów, węzłów chłonnych). Pod koniec tego okresu zaczyna się zmiana uzębienia mlecznego na stałe. Następuje stabilizacja procesów rozwojowych – niewielkie przyrosty roczne masy ciała i wysokości, z przewagą wzrastania. Dziecko powinno posiąść zdolność koordynacji ruchów, co jest wynikiem dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Ustala się również prawo – lub lewostronna lateralizacja. Następuje dalszy rozwój układu nerwowego. Stwierdza się przewagę procesów pobudzania nad procesami hamowania, intensywnie są wytwarzane odruchy warunkowe. Bardzo dynamiczny jest rozwój funkcji psychicznych: mowa, wyobraźnia, spostrzeganie, myślenie. W tym okresie kształtują się pamięć i uwaga dowolna, zaczyna się rozwój uczuć wyższych, rozwój przystosowania społecznego. Bardzo ważny jest w tym okresie jest sen nocny i sen w ciągu dnia, hartowanie dziecka (przebywanie na świeżym powietrzu).

Comments are closed.