CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU PRENATALNEGO

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU PRENATALNEGO
Pierwsza faza rozwoju, a więc zapylenie i pierwsze podziały zygoty, odbywa się zwykle w jajowodzie. Do macicy dociera już cała grupa komórek, która rozwinęła się z zygoty i zaczyna się rozwój wewnątrzmaciczny. Macica to wór mięśniowy o zdolności do zmieniania swych rozmiarów. Błona śluzowa macicy pod wpływem hormonów ulega przerostowi, rozpulchnieniu i przekrwieniu. Pierwszy okres rozwoju następuje w warunkach wrośnienia embrionu w błonę śluzową macicy, odżywianie odbywa się przez bezpośrednie opłukiwanie przez krew matki. To trwa do czasu wytworzenia łożyska, od tego momentu mówimy o rozwoju płodu, a nie embrionu. Łożysko jest wytworzone w 2 m. ciąży i funkcjonuje do urodzenia dziecka. Rozwija się z tkanek płodu i matki. W łożysku następuje przekazywanie substancji odżywczych i tlenu z krwi matki do krwi płodu. Poprzez łożysko nie przenikają drobnoustroje poza nielicznymi które mogą wywoływać choroby wrodzone. W środkowej części jest pępowina która wnika do łożyska, składa się ze skręconych naczyń krwionośnych płodu z tworem galaretowatym, umożliwia swobodne poruszanie się płodu wewnątrz macicy. W 3 tygodniu zarodek ma już około 2 mm. Wytwarza się pierwotna cewka naczyniowa, z której w następnym tygodniu kształtuje się serce, w 4 tygodniu zarodek ma już związki mózgu, oczu, żołądka nerek, a serce rozpoczyna pracę. Twarz wykształca się około 7 – 8 tygodnia, w tym też czasie rozwój układu mięśniowego nerwowego stwarza możliwości wykonywania pierwszych ruchów. W 3 miesiącu można określić płeć dziecka. Ma ono 8 cm. długości i wykształcone już prawie wszystkie narządy wewnętrzne. Zostaje zakończony ważny okres rozwoju tzw organogeneza. W 4 miesiącu ciąży jest to okres krytyczny bo mogą wystąpić w nim wady wrodzone spowodowane wrażliwością tworzących się narządów nadczynniki szkodliwe. Dalszy okres rozwoju to doskonalenie struktur i trening do samodzielnego życia. Wewnątrz macicy znajdują się wody płodowe, które zapewniają stałą ciepłotę, ochronę mechaniczną przed urazami oraz warunki do poruszania się. Już od 5 miesiąca ciąży matka czuje ruchy płodu. W ostatnim okresie ciąży dziecko wykonuje nie tylko ruchy poprzez skurcze mięśni, zaczyna wykonywać ruchy oddechowe. Pracują już także nerki, przewód pokarmowy, choć też działa produkuje niewiele kału, zwanego smołką

Comments are closed.