CZYNNIKI EGZOGENNE ROZWOJU CZŁOWIEKA

CZYNNIKI EGZOGENNE ROZWOJU CZŁOWIEKA
Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym dzieli się na działające w następujących rodzajach środowisk: - środowisko biogeograficzne – modyfikatory naturalne; - środowisko społeczno – ekonomiczne – modyfikatory kulturowe. Środowisko biogeograficzne – otaczający nas świat zwierzęcy i roślinny, powietrze, woda i gleba, klimat, rzeźba terenu, promieniowania, siła grawitacji ziemskiej itp., częste infekcje i zakażenia pasożytami, związane zazwyczaj ze złymi warunkami bytowymi, powodują opóźnienia, a nawet zahamowania rozwoju. Powietrze promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenia pyłowe, gazowe i biologiczne mają duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Woda i gleba mogą być źródłem zakażeń, ujemnie wpływających na rozwój, ale także zawierają sole mineralne i mikroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju. Istnieje związek między właściwościami klimatu i wysokości nad poziomem morza, a rozwojem człowieka – u mieszkańców obszarów tropikalnych mniejsza jest masa ciała, smuklejsze kończyny i szyja, lepiej rozwinięty układ żył powierzchniowych (sprzyja to utracie ciepła) - na obszarach zimnych skracają się obwodowe części ciała (zmniejsza się utratę ciepła) dzieci mają mniejsze i drobniejsze dłonie i stopy oraz krótsze szyje, wolniejsze jest tempo rozwoju, opóźnia się procesy kostnienia. Środowisko społeczno – ekonomiczne – na rozwój składają się następujące czynniki: - standard życiowy, w tym wysokość dochodów rodzinnych – poziom wykształcenia i kultury rodziców oraz wychowanie od czego zależą: poziom higieny mieszkania, higieny osobistej, żywienia, atmosfera domu rodzinnego, przedszkola, szkoły, organizacja czasu nauki, czasu wolnego i wypoczynku, poziom bytowy dziecka, liczebność rodziny – wielkość i rodzaj środowiska społecznego – tradycja, obyczaje, zwyczaje uwarunkowane czynnikami kulturowymi i światopoglądowymi

Comments are closed.