CZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA

CZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA
Do czynników paragenetycznych zalicza się: - układ nerwowy, - układ hormonalny, - narządy i tkanki. Układ nerwowy – integruje i reguluje pracę pozostałych układów narządów. Układ dokrewny (hormonalny) – wytwarza środowisko chemiczne. Hormony – silnie biologicznie substancje katalizują i wpływają na wszystkie funkcje życiowe i przemiany. Działanie ich jest zazwyczaj sprzężone, jedne oddziałują synergistycznie, inne antagonistycznie. Współdziałają ściśle z układem nerwowym. Narządy i tkanki – kierują procesami rozwoju i zapewniają im prawidłowy przebieg. Dysfunkcje ich prowadzą do zakłóceń rozwoju. Wpływ cech matki – wiek i pokrewieństwo rodziców oraz kolejność ciąży (wysokość ciała matki ma silniejszy wpływ na wzrost noworodka niż wysokość ojca, niemowlęta matek młodocianych rozwijają się wolniej, dzieci pierworodne w zakresie rozwoju motorycznego, umysłowego rozwijają się szybciej niż dzieci z porodów następnych

Comments are closed.