HERMENEUTYKA (DILTHEJ:NAUKI PRZYRODNICZE I NAUKI HUMANISTYCZNE)

HERMENEUTYKA (DILTHEJ:NAUKI PRZYRODNICZE I NAUKI HUMANISTYCZNE)
DILTHEJ Wystąpił z dwiema tezami 1. nauki humanistyczne 2. nauki przyrodnicze Nauki humanistyczne są naukami prawdziwymi i są one odrębne od nauk przyrodniczych. Odrębność nauk humanistycznych wg Diltheya leżała w samym przedmiocie nauk, podczas gdy przedmiotem przyrodoznawstwa jest przyroda, to humanistyki – rzeczywistość dziejowo społeczna. Twierdzenie Diltheya o naukach humanistycznych: 1. Dwoistość nauk i ich przedmiotów nie jest wynikiem dwoistości świata materialnego i duchowego, bo człowiek nie jest przedmiotem czysto fizycznym, ani czysto psychicznym, ale przedmiotem psychofizycznym 2. Jedną z podstaw nauk humanistycznych jest analizująca strukturę i typy psychiki ludzkiej 3. Nauki hum. zawierają trzy rodzaje twierdzeń o faktach ustalonych przez historię: twierdzenie o prawach i twierdzenia wartościujące. 4. Prawidłowości jakie nauki hum. znajdują w zjawiskach, są inne niż stwierdzenie przez przyrodoznawstwo. Tamte są prawidłowości w następstwie zjawisk, te przede wszystkim – w ich strukturze. 5. Nauki hum. są prawdziwymi naukami. Elementami przyrody są hipotetyczne atomy, a świata społeczeństwa i jednostki ludzkie. Określał różnicę między przyrodoznawstwem, a humanistyką, także tam chodzi o poznanie, tu o zrozumienie. 6. Poznanie przyrodnicze ujmuje jedynie zjawiska, za którymi kryje się rzeczywistość. W humanistyce poznanie dotyczy samej rzeczywistości. Ujmuje je bezpośrednio i od wewnątrz

Comments are closed.