KANT (PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI, ANTYNOMIE CZYSTEGO ROZUMU)

KANT (PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI, ANTYNOMIE CZYSTEGO ROZUMU)
KANT: Przewrót kopernikański. Sądy stosuje się do przedmiotów ,a dzieje się to dzięki temu .że przedmioty nie są od tych sądów niezależne, lecz są przez te sądy ukształtowane. To wytłumaczenie syntetycznych sądów osiągnięte zostało za cenę całkowitej przemiany pojęcia przedmiotu. Jak poprzednio o czasie i przestrzeni. Tak teraz z kolei i o innych składnikach przedmiotów okazało się, że pochodzą z podmiotu. Okazało się, że tradycyjne przeciwstawienie podmiotu i przedmiotu było wadliwe; podmiot nie jest przeciwieństwem przedmiotu lecz warunkiem przedmiotu. Dawne dogmatyczne pojęcie przedmiotu zostało zastąpione przez nowe .”krytyczne” Kant twierdził że istnieją tylko dwie drogi .na których można wytłumaczyć zgodność doświadczenia z pojęciami: albo doświadczenie umożliwia pojęcia, albo pojęcia umożliwiają doświadczenie .Wobec sądów syntetycznych pierwsza droga jest zamknięta, gdyż są niezależne od doświadczenia. Zresztą pierwszą drogą chodziła myśl badawcza stale, ale bezskutecznie; Kant zdecydował się więc wejść na drugą drogę. Droga ta wydawała się paradoksalna już dla tego samego. że dotychczas nikt nią nie chodził; i rzeczywiście była rewolucyjna. wymagała „odwrócenia sposobu myślenia. Był to „Przewrót Kopernikański „ w filozofii. W pojęciu obowiązku Kant nie widział nic osobistego; przeciwnie widział jego istotę w podporządkowaniu się prawu. Toteż etyka jego była uniwersalistyczna, nie znała indywidualnych przepisów ani indywidualnych dóbr. Poza zasadą podporządkowania się prawu powszechnemu nie znajdował nic więcej, co by nakazywał rozum praktyczny. Jedyny bezwarunkowy nakaz brzmi: „Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć ,aby stała się prawem powszechnym”

Comments are closed.