KARTEZJUSZ (METODA .ANALITYCZNA. CEL I ETAPY WĄTPIENIA. ISTNIENIE BOGA. DUSZA I CIAŁO).

KARTEZJUSZ (METODA .ANALITYCZNA. CEL I ETAPY WĄTPIENIA. ISTNIENIE BOGA. DUSZA I CIAŁO).
POGLĄDY KARTEZJUSZA: l METODA. Przyczynę niezadawalającego stanu nauk widział w braku odpowiedniej metody: badania naukowe o tyle tylko będą mogły być przeprowadzone pomyślnie o ile przedtem będzie znaleziona dla nich metoda. zabiegał on nie o taką metodę .która tylko ułatwi zdobywanie wiedzy ale o taką która zapewni im niezawodność Miarą niezawodną dla wiedzy miała być jasność i wrażliwość. Co jest jasne i wyraźne ,to jest pewne. A jasna i wyraźna-wiedza dotychczasowa ,wg niego, nie była, z wyjątkiem matematyki. Jasne i wyraźne dla Kartezjusza było to .co proste. uważał że potrzebna jest metoda która wykrywa proste składniki myśli. To zadanie miała spełnić metoda analityczna jaka jest stosowana w arytmetyce. Chciał aby pod względem ścisłości i pewności wszystkie nauki stały się podobne do matematyki. 2. SCEPTYCYZM METODYCZNY. Szukał twierdzenia które oprze się wszystkim wątpliwościom metoda Kartezjusza polegała na próbowaniu wszelkich argumentów sceptyckich. Zwątpienie było tu nie wynikiem lecz punktem wyjścia i, było głoszone w celu uzyskania pewności. Kartezjusz, uważał że w zwątpieniu znajdzie się ostoja pewności. Jeśli bowiem wątpię to myślę; myśl istnieje .choćbym śnił lub choćby mnie zły demon wprowadzał w błąd. To. co myślę może być snem lub błędem, ale że myślę to jest niewątpliwe. Kartezjusz wskazał że fundamentu wiedzy szukać należy nie w świecie zewnętrznym , lecz w człowieku, nie w przedmiocie lecz w podmiocie, nie w materii lecz w świadomym duchu. 3. ISTENIE BOGA I ISTNIENIE CIAŁ. Czy istnienie innych bytów- Boga i świata materialnego- może nam stać się tak pewne Jak istnienie jaźni? Ani istnienie Boga ani istnienie ciał nie mogły same przecież się obronić przed argumentami metodycznego sceptycyzmu, ale może dadzą się uzasadnić z pomocą niezawodnej przesłanki, jaką jest istnienie jaźni. Co do istnienia Boga to Kartezjusz uważał ,iż w nast. sposób wynika ono z faktu myślenia i istnienia jaźni, a) Jaźń, jako doskonała nie istnieje sama lecz musi mieć przyczynę . Ostateczna przyczyna musi być doskonała a więc jest Bogiem, b) istnienie nie Boga wynika z samej idei jaką mamy o Bogu. Jest to idea doskonała . Nie człowiek wymyślił ideę boga lecz zost. ona wytw. w jego umyśle przez istotę doskonałą, czyli przez samego Boga. Jeśli posiadamy ideę Boga, to istnieje Bóg, który ją w naszym umyśle wytworzył. Kartezjusz mniemał, że istnienia ciał dowiedzie dopiero po ustaleniu Boga. Istnienie ciał jest gwarantowane przez doskonałość bożą. Kartezjusz twierdził, że: 1. przymiotem Boga jest jego nieskończoność, 2. przymiotem duszy jest świadomość lub inaczej myślenie, 3. przymiotem ciała jest rozciągłość. DUALIZM DUSZY I CIAŁA Istnieją w świecie dwie substancje: myśląca i rozciągła oraz dusza i ciało. Mają one różne motywy: ciała są rozciągłe, a pozbawione świadomości, dusze są świadome, a pozbawione rozciągłości. Tylko czł złożony jest z duszy i ciała – ciało jest automatem w którym mieszka dusza. Kartezjusz twierdził, że ciało nie może spowodować by cośkolwiek powstało czy zmieniło się w duszy, ani w ciele. Dualizm usuwający wszelką inteligencję sił duchowych z rozwoju ciał umożliwił mechaniczne przyrodoznawstwo, a eliminacja czynników materialnych z rozważania zjawisk psychicznych przyczyniła się do rozwoju psychologii.

Comments are closed.