KIERKEGAARD (EGZYSTENCJA, STADIUM ESTETYCZNE ETYCZNE I RELIGIJNE

KIERKEGAARD (EGZYSTENCJA, STADIUM ESTETYCZNE ETYCZNE I RELIGIJNE
FELOZOFLA. EGZYSTENCJALNA. Kierkegaard interesował się wyłącznie człowiekiem, głównie zaś stosunkiem jego do Boga. Filozofia jego była fil. życia ale zagadnienie życia było dla niego tylko moralne i religijne. Był myślicielem subiektywnym: „chcę znaleźć prawdę, która jest prawdą dla mnie. I do czegoż przydałaby mi się tzw. prawda obiektywna, gdyby dla mnie i mojego życia nie miała głębokiego znaczenia?”. Filozofia taka jaka jest zwykle uprawiana, wydawała mu się ze swymi ogólnymi pojęciami nazbyt abstrakcyjna. Chciał fil. wnikającej w samo konkretne istnienie człowieka i jego właściwości etyczne i religijne. Filozofię taką nazwał egzystencjalną. TYPY ŻYCIA. Jeden typ życia ma tę samą właściwość, że jest pochłonięty nie rzeczywistością, lecz możliwościami :człowiek bawi nimi wyobraźnię, bawi swobodnie bo nie krepują go. skoro są tylko możliwościami. Wciąż je przemienia, robi z nich coraz nowe kombinacje i życie przekształca w kalejdoskop. Rzeczywistości ledwie dotyka .w żadnym momencie życia się nie stabilizuje. Taki typ życia, pełen uroku daje najwięcej materiału artyście i poecie . Dlatego też Kierkegaard nazwał go estetycznym. Etyczny zaś typ szuka w życiu nie możliwości lecz rzeczywistości. Stąd jego powaga i poczucie odpowiedzialności, których nie ma w estetycznym. I podczas gdy typ estetyczny przebiega od jednych przeżyć do drugich, to etyczny, raz znalazłszy przeżycia właściwe trwa przy nich powtarza je, to jego cecha podstawowa. typ etyczny jest trwaniem, tak samo jak estetyczny przemianom. Za trwanie zaś idzie skupienie wejście w siebie i pogłębienie. RELIGIJNY typ życia Kierkegaard wymieniał jako trzeci, ale jako w gruncie rzeczy niewiele się dlań różnił od etycznego. Bo etykę rozumiał religijnie, jako stosunek do Boga, religię zaś etycznie. Różnica była tylko w tym, że etyka ma charakter ogólny, a religia osobisty. Ale ostatecznie stanowią jedną wspólną postawę, która przeciwstawia się estetycznej.

Comments are closed.