LOCKE (EPISTEMOLOGIA)

LOCKE (EPISTEMOLOGIA)
John Locke był pionierem liberalizmu, wykształcił się na lekarza, ale pełnił funkcje urzędnicze i polityczne. W filozofii wzorował się na ogólnym przyrodoznawstwie i medycynie, chciał badać umysł, tak jak przyrodnicy badają ciało. Kant nazwał go „filozofem umysłu”. Uważał, że umysł czł jest czystą nie zapisaną kartą, a wiedza pochodzi z doświadczenia. Zadanie filozofii widział w poznawaniu pojęć bytu, bo umysł ludzki nie może rozwiązać zagadnień metefizyki, a wtedy przygotowawcze zadanie filozofii jest jej zadaniem jedynym. Pozostało jej badanie poznania jego pochodzenia wartości i zakresu. Zadania dostępne dla nauki, a zarazem filozoficzne. Przedmiot filozofii orzeknięty został z bytu na poznanie i przez to filozofia przestała być poglądem na świat, i stała się poglądem na człowieka. Metoda Lockea a) psychologiczna – badał pojęcia w postaci w jakiej znajdowały się w umyśle ludzkim, b) genetyczna – naturę pojęcia określał na podstawie pochodzenia zakładając, że obawia się postaci pierwotnej, c) analityczna

Comments are closed.