OŚWIECENIE FRANCUSKIE (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. ROUSSEAU – KRYTYKA CYWILIZACJI)

OŚWIECENIE FRANCUSKIE (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. ROUSSEAU – KRYTYKA CYWILIZACJI)
Francuzi uważają epokę Oświecenia – epoką światłości. Myśliciele tej epoki nazywali siebie oświeconymi. Myśliciele doby Oświecenia to: Walter, Diderot, Monteskiusz, Rousseau. Byli to empiryści w stylu Lockea. Głosili oni, że żeby być empirystą trzeba być oświeconym, a każdy filozof powinien badać naturę. Empirystyczny pogląd na pochodzenie rozumu wraz z racjonalistycznym doń zaufaniem stanowiły istotną cechę tej fil. Rozum był dla niej władzą wszechmocną i niezawodną .Jeśli wiedza, moralność, religia są oparte na samym tylko rozumie jeśli są. racjonalne. to są prawdziwe. Dotychczasowa kultura naukowa, religijna .moralna weszła na bezdroże ,bo opierała się na autorytecie i objawieniu, to zaś są właśnie czynniki irracjonalne, które powinny być wytępione i ustąpić miejsca rozumowi. W Renesansie odradzamy to co było, czyli odradzamy to co Starożytne. W XVIII w. zaczyna dominować świadomość nowożytnicza. Filozofowie rozumowali, że to co oni wiedzą jest najlepsze, im dalej to będzie to lepiej działało. Mówili oni, że co innego to jest postęp techniczny – dotyczy on tego co nowe, a idea postępu to dorabianie ideologii do tego co nowe. W XIX w. pojawiło się pojęcie scentyzmu. Głosiło ono, że nauka jest wszechogarniającą i polepszy nasze życie. W Oświeceniu pojawiła się kwestia społeczna, która głosiła, że władza nie pochodzi od Boga tylko od ludzi czyli nie jest święta, bo pochodzi od kogoś świeckiego. Monteskiusz wymyślił podział władzy. Myśliciele Oświecenia byli deistami – mieli krytyczny stosunek do religii i kościoła. Twierdzili, że Bóg jest i to on stworzył świat, ale nic dalej się nie dzieje, była to silna Kościoła jako instytucji. Oświecenie upomniało się o to, że każdy czł jest równy w sensie prawa. Samo prawo jest dowodem w sensie etycznym. ROUSSEAU w pełni Oświecenia odezwał się głos który godził w Jego podstawy: w okresie uwielbienia dla cywilizacji bronił praw prostej natury i praw uczucia w czasach panowania rozumu .Był to glos Rousseau. Rousseau zajmował się gównie sprawami pedagogicznymi i polityczno - społecznymi, ale w swej obronie natury i uczucia poruszył szereg zagadnień filozofii. Rousseau w swoich poglądach potępił cywilizacje. Wyciągnął wniosek ,że nauki, sztuki i w ogóle cywilizacja są pozbawione wartości Podstawą tego wniosku było przekonanie .że dobra moralne są jedyne i niezastąpione. Twierdził, że nauki i sztuki nie tylko są pozbawione wartości, ale mają wręcz wartość ujemną, gdyż stają na przeszkodzie moralności: powstały ze zła, utrzymywane są przez zło i rodzą zło

Comments are closed.