POJĘCIE ROZWOJU FIZYCZNEGO (BIOLOGICZNEGO) CZŁOWIEKA W POJĘCIU RÓŻNYCH AUTORÓW

POJĘCIE ROZWOJU FIZYCZNEGO (BIOLOGICZNEGO) CZŁOWIEKA W POJĘCIU RÓŻNYCH AUTORÓW
Rozwój człowieka jest procesem biologicznym , w toku którego pod wpływem czynników wewnętrznych (endogennych) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka. Struktura to zmiany ilościowe np. waga. W tych zmianach wszystkie narządy zmieniają swoją objętość. Funkcje to wszystkie zmiany jakościowe. Waloński pod pojęciem rozwoju fizycznego rozumie całokształt procesów biologicznych, które są charakterystyczne dla organizmów żywych pomijając jedynie ową nadbudowę funkcjonalną wyższego piętra układu nerwowego jaką jest sfera tzw. życia psychicznego człowieka. Człowiek nigdy nie jest zakończonym tworem rozwoju. Zawsze się zmienia i na każdym etapie rozwoju jest inny. Tę inność dyktują różne na każdym etapie potrzeby rozwijającego się człowieka. Każdy następny etap jest konsekwencją tego, co było przedtem. Dorosły człowiek jest taki jakim zdeterminowały go czynniki genetyczne i rozwój.

Comments are closed.