ROZWÓJ ONTOGENTYCZNY I FILOGENETYCZNY CZŁOWEKA.

ROZWÓJ ONTOGENTYCZNY I FILOGENETYCZNY CZŁOWEKA.
Rozwój ontogenetyczny- (osobniczy), od momentu poczęcia do uzyskania pełnej dojrzałości, swoisty i niepowtarzalny dla każdego człowieka. Rozwój filogenetyczny- (gatunku),w toku którego w życiu embrionalnym (zarodkowym) powtarzają się kolejne stadia ewolucji biologicznej człowieka (prawo Haeckla). Rozwój ten potwierdza przynależność człowieka do świata zwierzęcego oraz jego pojawienie się na ziemi na drodze ewolucji biologicznej.

Comments are closed.