CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO W OKRESIE STARSZOSZKOLNYM

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO W OKRESIE STARSZOSZKOLNYM
W okresie tym występują u dzieci bardzo znaczne różnice rozwój sonantycznego od 11-14 r.ż. Występuje wrażenie przyspieszeniae tempa wzrostu oraz zbliżanie się kolejnego okresu rozwoju – dojrzewania. Dziecko ma prawie pełne stałe uzębienie z wyjątkiem ósmych zębów. Dziewczęta stają się wyższe niż chłopcy, zmienia się ich sylwetka , sposób […]

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA WIEKU 7 – 10 LAT

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA WIEKU 7 – 10 LAT
Charakteryzuje się dość jednostajnym tempem wzrastania. Przyrost masy i długości ciała są stosunkowo małe – przewaga przyrostu masy ciała nad tempem wzrastania. Jest to „okres fizjologicznego pełnienia”. Rozwój uzębienia stałego, zanikanie tkanki limfatycznej. Dziewczęta zaczynają górować nad chłopcami wzrostem, masą ciała, zmienia się sylwetka, rysy twarzy, sposób poruszania […]

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 4 – 6 LAT

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 4 – 6 LAT
Głowa powiększa się nieznacznie, wzrastają natomiast tułów i kończyny, które wyraźnie się wyróżniają. Dziecko jest szczupłe, charakteryzują je cienkie jakby za długie ręce i nogi oraz stosunkowo nieduża głowa , osadzona na cienkiej, długiej szyi. Kości i mięśnie rosną szybko, wzrasta także siła mięśni i sprawność neuromotoryczna. […]

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU OD 0 – 3 LATA

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU OD 0 – 3 LATA
Noworodek (od urodzenia do 28 dnia) – donoszony waży około 3,5 kg, wcześniak poniżej 2,5 kg. Ma około 50cm długości. W ciągu pierwszych dni traci około 10% ciężaru, spowodowane to jest oddaniem moczu i pierwszego stolca, wysychaniem pępowiny i całej skóry, usunięciem mazi płodowej. Po kilku […]

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU PRENATALNEGO

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU PRENATALNEGO
Pierwsza faza rozwoju, a więc zapylenie i pierwsze podziały zygoty, odbywa się zwykle w jajowodzie. Do macicy dociera już cała grupa komórek, która rozwinęła się z zygoty i zaczyna się rozwój wewnątrzmaciczny. Macica to wór mięśniowy o zdolności do zmieniania swych rozmiarów. Błona śluzowa macicy pod wpływem hormonów ulega przerostowi, rozpulchnieniu i przekrwieniu. […]

CZYNNIKI EGZOGENNE ROZWOJU CZŁOWIEKA

CZYNNIKI EGZOGENNE ROZWOJU CZŁOWIEKA
Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym dzieli się na działające w następujących rodzajach środowisk: - środowisko biogeograficzne – modyfikatory naturalne; - środowisko społeczno – ekonomiczne – modyfikatory kulturowe. Środowisko biogeograficzne – otaczający nas świat zwierzęcy i roślinny, powietrze, woda i gleba, klimat, rzeźba terenu, promieniowania, siła grawitacji ziemskiej itp., częste infekcje i zakażenia […]

CZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA

CZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA
Do czynników paragenetycznych zalicza się: - układ nerwowy, - układ hormonalny, - narządy i tkanki. Układ nerwowy – integruje i reguluje pracę pozostałych układów narządów. Układ dokrewny (hormonalny) – wytwarza środowisko chemiczne. Hormony – silnie biologicznie substancje katalizują i wpływają na wszystkie funkcje życiowe i przemiany. Działanie ich jest zazwyczaj sprzężone, […]

CZYNNIKI GENETYCZNE ROZWOJU CZŁOWIEKA

CZYNNIKI GENETYCZNE ROZWOJU CZŁOWIEKA
Czynniki genetyczne zawarte są w tzw. kodzie genetycznym, uzewnętrzniają się w postaci zespołu cech odziedziczonych po rodzicach. Kod genetyczny składa się z chromosomów znajdujących się w nich genów. Liczba chromosomów wynosi 46, z tego 22 pary nazwano chromosomami autosomalnymi, a jedną parę chromosomami płciowymi (u kobiety XX, a u mężczyzny XY). W […]

CECHY, ASPEKTY I ZRÓŻNICOWANI9E ROZWOJU BIOOLOGICZNEGO CZŁOWIEKA

CECHY, ASPEKTY I ZRÓŻNICOWANI9E ROZWOJU BIOOLOGICZNEGO CZŁOWIEKA
1.Rozrost – zwiększenie masy ludzkiego ciała: ilościowe – to długość lub wysokość do 18 roku życia, szerokość, obwodowe – biodra , uda, itp., głębokościowe – np. klatki piersiowej. Wszystko to co znajduje się pod kontrolą nazywamy prawidłowością. 2. różnicowanie – rozbudowa komórek i tkanek (cyto i lustogenzea) i grupowanie […]

ROZWÓJ ONTOGENTYCZNY I FILOGENETYCZNY CZŁOWEKA.

ROZWÓJ ONTOGENTYCZNY I FILOGENETYCZNY CZŁOWEKA.
Rozwój ontogenetyczny- (osobniczy), od momentu poczęcia do uzyskania pełnej dojrzałości, swoisty i niepowtarzalny dla każdego człowieka. Rozwój filogenetyczny- (gatunku),w toku którego w życiu embrionalnym (zarodkowym) powtarzają się kolejne stadia ewolucji biologicznej człowieka (prawo Haeckla). Rozwój ten potwierdza przynależność człowieka do świata zwierzęcego oraz jego pojawienie się na ziemi na drodze ewolucji […]