POJĘCIE ROZWOJU FIZYCZNEGO (BIOLOGICZNEGO) CZŁOWIEKA W POJĘCIU RÓŻNYCH AUTORÓW

POJĘCIE ROZWOJU FIZYCZNEGO (BIOLOGICZNEGO) CZŁOWIEKA W POJĘCIU RÓŻNYCH AUTORÓW
Rozwój człowieka jest procesem biologicznym , w toku którego pod wpływem czynników wewnętrznych (endogennych) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka. Struktura to zmiany ilościowe np. waga. W tych zmianach wszystkie narządy zmieniają swoją objętość. Funkcje to wszystkie zmiany jakościowe. Waloński pod […]

BIOMEDYCZNE PODST. ROZ. I WYCH. – PRZED. I ZNACZ.

BIOMEDYCZNE PODST. ROZ. I WYCH. – PRZED. I ZNACZ.
Przedmiot biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania był wprowadzony przed kilkunastu laty. Były to wiadomości o rozwoju sonantycznym i zdrowiu człowieka. Pedagodzy i nauczyciele wychowania nie znają wrodzonych i nabytych podstaw rozwoju , nie rozumieją fizycznych i psychicznych potrzeb dzieci i uczniów, także instytucje Oświaty i Wychowania […]