Sposoby poznania: Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Sposoby poznania: Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.
- episteme - wiedza pewna, absolutna, dotycząca świata idei, poznawana przez dyskurs,
- doksa - wiedza o świecie zmysłowym, oraz
- mythos - wiedza dotycząca tego, co będzie po śmierci.
Episteme obejmuje świat bytów matematycznych i idealnych przedmiotów. Różnią się one w poznaniu. Wiedza matematyczna wychodzi […]

Według Ustawy Zasadniczej Niemcy są:

Według Ustawy Zasadniczej Niemcy są:
• republika,
• państwem demokratycznym,
• federalnym,
• państwem prawnym
• i socjalnym

Kanclerze i Koalicje rządzące: - Niemcy po II WŚ

Kanclerze i Koalicje rządzące: - Niemcy po II WŚ
1949 – 1963 Konrad Adenauer (CDU/CSU – FDP)
1963 – 1966 Ludwig Erhard (CDU/CSU – FDP)
1966 – 1969 Kurt Georg Kissinger (CDU/CSU – SPD) wielka koalicja
1969 – 1974 Willy Brandt (SPD – FDP) wybory wygrało CDU
1974 – […]

TERRORYZMEM MIEJSKIM RAF- Frakcja Armii Czerwonej

TERRORYZMEM MIEJSKIM RAF- Frakcja Armii Czerwonej
Najważniejsi członkowie:
Andreas Baader – założyciel i guru organizacji
Ulrike Meinhof – filar organizacji
Dlatego też organizację nazywano czasem Grupa Baader – Meinhof
Inni:
Gudrun Ensslin, Jan–Carl Raspe, Ingard Moller, Holger Meins
Powstanie tej organizacji związane było z nastrojami końca lat 60-tych, czyli wejściem w dorosłe życie pokolenia powojennego, które uważało pokolenie twórców RFN i […]

kryzys gospodarczy - Okres po II WŚ

kryzys gospodarczy.
Okres po II WŚ nazywany jest Niemieckim Cudem Gospodarczym. Złożyło się na niego kilka czynników. Pierwszym z nich było to, że nie zniszczono potencjału przemysłowego Niemiec. Kolejny czynnik to stały wzrost ludności zachodnich Niemiec, na który złożyły się wysiedlenia z Europy Śr- Wsch. oraz ucieczki z terenów NRD (cechą Niemców przybyłych ze Wschodu było […]

5 zasad na których opiera się ustrój RFN

5 zasad na których opiera się ustrój RFN
Władzę suwerenną sprawuje naród przez swoich przedstawicieli w zakresie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Niemiecka demokracja jest demokracją walczącą, co polega na tym… (tu pani dr zapytała, na czym to polega, a po tym jak zapadła cisza na Sali… zapytała czy jesteśmy ze stosunków międzynarodowych a po nieśmiałym […]

Niemcy po II WŚ - Radziecka strefa okupacyjna

Niemcy po II WŚ - Radziecka strefa okupacyjna
Radziecka strefa okupacyjna rozwijała się w zupełnie innym kierunku, Na czele Partii komunistycznej stanął Walter Ulbricht. Inną ważną postacią był Wilhelm Pieck. We władzach lokalnych początkowo komuniści trzymali się w cieniu i nie zajmowali kierowniczych stanowisk, aby zachować pozory demokracji. Krokiem ku wyeliminowaniu przeciwników było powołanie jednolitego bloku […]

Reforma Walutowa - Niemcy po II WŚ

Reforma Walutowa - Niemcy po II WŚ
– inicjatorem był generał gubernator Lucius Clay (nie mylić z bokserem;-)), który współpracował zwłaszcza z chadekami Adenauera. Twórcą reformy był Ludwig Erhard.
Przeprowadzono ją 20 czerwca 1948r. w niedzielę, na takiej zasadzie, że każdy mieszkaniec otrzymywał 60 nowych marek – 40 od razu a 20 po miesiącu.
Stare pieniądze […]

1945 1948- Niemcy po II WŚ

1945 1948- Niemcy po II WŚ
Już w 1945 r. wznowiły działalność partie polityczne na terenie okupacji radzieckiej (tam najwcześniej z wszystkich!!), właśnie z inicjatywy Wielkiego Brata, dążąc do zjednoczenia na lewicy. Dr Kastory mówi, że już w 1943r. Rosjanie podesłali komunistów, aby tworzyli zalążek partii.
W 1946 r. odradzały się partie na terenie całych Niemiec. Najwcześniej […]

Wyroki śmierci: - Niemcy po II WŚ

Wyroki śmierci: - Niemcy po II WŚ
H. Goring, W. Keitel, Hans Frank, Wilhelm Trick, Martin Bormann (zaocznie), Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Artur Seyss- Inquart, Joachim von Ribbentrop
— wszyscy przez powieszenie Goring popełnił samobójstwo.
Wielu zbrodniarzy uciekło spod stryczka, bo na przykład byli potrzebni aliantom.
W okupowanych Niemczech najwcześniej w strefie amerykańskiej rozpoczęła się współpraca z władzami […]