Proces Norymberski: - Niemcy po II WŚ

Proces Norymberski: - Niemcy po II WŚ
Trwał w latach 1945 – 1946. Był to precedens, bowiem po raz pierwszy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym odpowiadano za zbrodnie wykonywane na rozkaz własnych władz państwowych. Każde z mocarstw miało własny zespół sędziowski, prokuratorski i obrończy.
Postawiono 4 główne zarzuty( ważne K. będzie o to pytać!!!!!!!!!!!!)albo pakiety:
 działania przeciw pokojowi (zachęcanie […]

Niemcy po II WŚ

Niemcy po II WŚ
 podział na 4 strefy okupacyjne( radziecka, francuska, brytyjska, amerykańska)
 działania koordynowano przez Sojuszniczą Radę Kontroli (powstała 5 VI 1945 r. w Berlinie, początek działania 30 VIII 1945 r., przewodnictwo rotacyjne)
1. Brytyjska strefa okupacyjna: Szlezwik- Holsztyn, północna Nadrenia-Westfalia, Dolna Saksonia i Hamburg.
2. Francuska strefa okupacyjna: Wirtembergia, Nadrenia–Palatynat i Badenia
3. Amerykańska strefa okupacyjna: Hesja, Badenia, Wirtembergia, Bawaria i […]

Francja – historia europy po 45

Francja – historia europy po 45
Przeciw ratyfikacji byli komuniści i gaulliści.
Gen. de Gaulle by obalić traktat położył na szali cały swój autorytet. Uważał, że Francja to zbyt wielki kraj by pozbawić go kontroli nad obroną narodową. Wskazywał, że Wielka Brytania, która dysponuje podobnym potencjałem do Francji nawet nie wzięła udziału w negocjacjach. Krytykował też […]

Sprawa Austrii - Historia europy

Sprawa Austrii
W Austrii były 4 strefy okupacyjne, a w Wiedniu 5 bo jedna była wspólna.
IX 1945 – I wybory – komuniści osiągnęli zaledwie 5 % więc od początku mieli słabą pozycję, a Rosjanom trudno było w tej sytuacji popierać Austrię. Stopniowo przyznawano jej suwerenność.
1946 – 4 układy o kontroli Austrii – zgoda na utrzymywanie stosunków […]

EWO

EWO
projekt armii europejskiej przygotował Rene Pleven, przekonał do niego Amerykanów, w tym Eisenhowera.
Państwa europejskie tj. Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Włochy miały być członkami EWO. Wyrażały jednak wątpliwości, które w głównej mierze dotyczyły armii europejskiej.
Armia europejska miała się składać z dywizji, każda po 13 tys. ludzi. Wszystkie dywizje (z wyłączeniem tych, które miały bronić […]

Swobodny przepływ usług

• Swobodny przepływ usług
 Dla małych i średnich przedsiębiorstw został kwotowo ograniczony. Kwoty są zwiększane co roku. W pierwszym roku ograniczony swobodny przepływ usług do 0,5 mln euro, w drugim roku do 1 mln, w trzecim roku do 3 mln, a po 21 grudnia 2007r. pułapy te maja zniknąć całkowicie.
 Wprowadzono także rozróżnienie- usługodawcy polscy mający siedzibę na […]

• Swobodny przepływ kapitału

• Swobodny przepływ kapitału
 Nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących przepływu kapitału finansowego.
 Lokacja kapitału finansowego i nabywanie nieruchomości zostało ograniczone.
 Polska wprowadziła 5-letni okres derogacyjny od momentu przystąpienia do UE wprowadzający ograniczenia w sprawie :
o nabywania tzw. drugich domów przez obywateli państw członkowskich UE sprzed 01.05.04 (kupowanie domków letniskowych). Nie jest to rzecz nowa- wiele państw wprowadza ograniczenia […]

• Wolna konkurencja

• Wolna konkurencja
 Do 31 grudnia 2011r. Polska ma zmienić przepisy określające wolna konkurencję dostosowując je do systemu unijnego.
 Likwidacja Specjalnych Stref Ekonomicznych – termin likwidacji w zależności od poziomu bezrobocia (największy problem dla Polski) – najdłużej utrzyma się w wałbrzyskim.
 Zgodnie z art.87 i 88 TWE specjalni wysłannicy KE łącznie występujący z przedstawicielstwem WE w Warszawie maja prawo […]

• Rybołówstwo

• Rybołówstwo
 Ustalono procentowe limity połowów i tonażu dla kutrów rybackich w Polsce dla każdego gatunku ryb. Średnio zostały zmniejszone od 40-60% na poszczególne gatunki ryb. Zasada wód terytorialnych jest poważnie ograniczona. Specjalne łodzie patrolowe UE mogą patrolować polskie wody terytorialne i sprawdzać czy stosujemy się do ograniczeń ( badanie wielkości oczek w […]

• Polityka transportowa

• Polityka transportowa
 Ustalono bardzo dokładnie jak co roku ma przybywać ilość dróg w Polsce, jakie powinny być priorytety- KE ma prawo badania.
 Część środków będzie z UE pozostałe muszą być dostarczone z budżetu państwa (Polacy zawyżali dane dotyczące stanu polskich dróg). Ustalono program do 2011r.
 Najlepiej wychodzi PKP- najlepiej dostosowuje się do europejskiego systemu.