PASCAL (CZŁOWIEK JAKO „MYŚLĄCA TRZCINA”, PORZĄDEK ROZUMU I PORZĄDEK SERCA, ZAKŁAD O ISTNIENIE BOGA)

PASCAL (CZŁOWIEK JAKO „MYŚLĄCA TRZCINA”, PORZĄDEK ROZUMU I PORZĄDEK SERCA, ZAKŁAD O ISTNIENIE BOGA)
Lata 1623 – 1662 łączył zdolności naukowe z religią. Sławę dały mu twórcze pomysły z matematyki i publicystyki. Przed końcem życia był mistykiem escetą, oddany całkowicie Bogu – geometrię uważał za wzór wiedzy, jednak nie da się jej stosować w sprawach doniosłych […]

LOCKE (EPISTEMOLOGIA)

LOCKE (EPISTEMOLOGIA)
John Locke był pionierem liberalizmu, wykształcił się na lekarza, ale pełnił funkcje urzędnicze i polityczne. W filozofii wzorował się na ogólnym przyrodoznawstwie i medycynie, chciał badać umysł, tak jak przyrodnicy badają ciało. Kant nazwał go „filozofem umysłu”. Uważał, że umysł czł jest czystą nie zapisaną kartą, a wiedza pochodzi z doświadczenia. Zadanie […]

RENESANS (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HUMANIZMU)

RENESANS (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HUMANIZMU)
Epoka Odrodzenia trwała ok. dwóch stuleci Przejęcie antykiem stanowiło rys dominujący tego pokolenia. Gwałtowne rozpowszechnienie myśli renesansowej nastąpiło w XVI w. Zakres filozofii renesansu, różnił się znacznie od zagadnień wieku średniowiecza. Nastąpił podział zagadnień filoz. Z nauki o bycie zajmowano się teraz najwięcej fil. przyrody, z nauki o poznaniu- metodologią; z nauk […]

ŚW. AUGUSTYN (RELACJA WIARA – ROZUM. PROBLEM ZŁA INSPIRACJA NEOPLATOŃSKA)

ŚW. AUGUSTYN (RELACJA WIARA – ROZUM. PROBLEM ZŁA INSPIRACJA NEOPLATOŃSKA)
Pisma ŚW. Augustyna są bardzo liczne. Poglądy Augustyna I. Teoria poznania – poznanie duszy do szczęścia potrzebne jest poznanie, nie wystarcza przy tym samo dążenie do poznania, potrzebne jest posiadanie go. Wszakże nie wszelkie poznanie jest potrzebne lecz tylko poznanie Boga i własnej duszy „pragnę znać […]

ŚW. TOMASZ (INSPIRACJA ARYSTOTELOWSKA, ISTOTA I ISTNIENIE 5 DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA) ŚW. TOMASZ (INSPIRACJA ARYSTOTELOWSKA, ISTOTA I ISTNIENIE 5 DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA) ŚW. TOMASZ (INSPIRACJA ARYSTOTELOWSKA, ISTOTA I ISTNIENIE 5 DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA) ŚW. TOMASZ (INSPIRACJA ARYSTOTELOWSKA, ISTOTA I ISTNIENIE 5 DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA)

ŚW. TOMASZ (INSPIRACJA ARYSTOTELOWSKA, ISTOTA I ISTNIENIE 5 DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA)
Wzorem dla Tomasza był Arystoteles ;od niego przejął: l. Pojęcie poznania jako procesu receptywnego i na tym pojęciu oparł swą empiryczną teorie poznania- 2. pojęcie dowodu i na nim oparł rozgraniczenie wiedzy i wiary. 3. Pojęcie przyczynowego powiązania zdarzeń i na nim oparł pogląd […]

PLOTYN (JEDNO I JEGO EMANACJE).

PLOTYN (JEDNO I JEGO EMANACJE).
Dynamiczne pojęcie bytu umożliwiło stworzenie monistycznego systemu: nie ma wielu bytów, lecz jest jeden byt, rozwijający się i przybierający różnorodne postacie. Uważał że świat materialny składa się nie tylko z materii, ale też i z jej ukształtowania. Jednak realna jest w nim tylko materia. Jedność bytu miała dla Plotyna szczególną konsekwencję: […]

EPIKUREIZM (ETYKA)

EPIKUREIZM (ETYKA)
Szkoła epikurejska założona przez Epikura w Atenach na progu III w. POGLĄDY EPIKURA-ETYKA. 1 Hedonizm i radość życia. Epikureizm zakładał. że punktem wyjścia było założenie, że szczęście jest największym dobrem, celem zaś- wyjaśnienie, na czym szczęście polega i jak można je osiągnąć. Epikur twierdzi ,że szczęście polega na doznawaniu przyjemności, a nieszczęście na doznawaniu […]

ARYSTOTELES (METAFIZYKA POJĘCIE SUBSTANCJI 4 PRZYCZYNY METAFIZYCZNE AKT I MOŻNOŚĆ PIERWSZY PORUSZYCIEL KONCEPCJA POZNANIA. KONCEPCJA CZŁOWIEKA DUSZA I CIAŁO, ETYKA)

ARYSTOTELES (METAFIZYKA POJĘCIE SUBSTANCJI 4 PRZYCZYNY METAFIZYCZNE AKT I MOŻNOŚĆ PIERWSZY PORUSZYCIEL KONCEPCJA POZNANIA. KONCEPCJA CZŁOWIEKA DUSZA I CIAŁO, ETYKA)
POGLĄDY ARYSTOTELESA: Uznawał, że byt jest jednostkowy, a wiedza ogólna. Arystoteles dokonał podziału oddzieliwszy najpierw logikę jako dyscyplinę przygotowawczą, a następnie podzielił filozofię na dwa wielkie działy: na. Teoretyczną i praktyczną, W filozofii praktycznej wyróżniał dwa […]

STOICYZM (ETYKA)

STOICYZM (ETYKA)
l. Niezależność od natury i zgodność z naturą. Dobrem wewn. Jest cnota, ceniąc cnotę mędrzec uniezależnia się od wszystkich niepomyślności. Ta łączność mądrości cnoty niezależności i szczęścia była wspólną osnową etyki w Grecji. Utożsamiali cnotę ze szczęściem i mieli za dobro najwyższe. Według stoików natura jest harmonijna rozumna i boska. 2. Dobro zło i […]

PATRYSTYKA (RELACJA WIARA-ROZYM).

PATRYSTYKA (RELACJA WIARA-ROZYM).
Filozofia patrystyczna obejmowała kilka odmian: l) ze względu na swe zadania dzieliła się na apologetyczną i systematyczną 2) ze względu na miejsce powstawania filozofia patrystyczna dzieliła się na filozofię Wschodu i Zachodu, na: filozofię Ojców greckich (związanych ze środowiskiem greckim i piszących po grecku) i Ojców łacińskich (piszących po łacinie). Głównym ośrodkiem na […]