Typy partii politycznych i kryteria podziału

Typy partii politycznych i kryteria podziału
Wg Webbera
partie patronażu - nastawione na zdobycie władzy dla swojego przywódcy
partie światopoglądowe- nastawione na realizacje abstrakcyjnych zasad (realizują interesy wielkich grup społecznych
partie chonoracjoru – o luźnej więzi organizacyjnej, kierowane przez niezawodowych polityków niedzielnych
masowe - ścisłe więzy, aparat partyjny.
Wg Newmana
partie reprezentacji – nie ma członkostwa
partie integracji - jest członkostwo
partie faszystowskie (super […]

Idee polityczne we współczesnym świecie

Idee polityczne we współczesnym świecie
Lewica: odrzuca teorie mówiące o stworzeniu człowieka przez Boga. Własność prywatna to źródło wszelkiego zła i niesprawiedliwości społecznej. Społeczna własność środków produkcji to rozwiązanie optymalne.
Prawica: deistyczna teoria pochodzenia człowieka. Fundamentalna zasada ładu społecznego i gospodarczego to własność prywatna.
Konserwatyzm: to styl myślenia, w którym fundament stanowi teza, że człowiek powinien dążyć do […]

Współczesne monarchie europejskie

Współczesne monarchie europejskie
Monarchia to forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon, szach), sprawujący władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa. Współcześnie występują monarchie parlamentarne: obowiązuje niepisana reguła, że „król panuje, nie rządzi”.
Belgia (m. parlamentarna od 1831r.) Król Albert II, dynastia Schasen-Coburg-Gotha
Dania (m.parlamentarna od 1953r.) Królowa Małgorzata […]

Polityczne skutki globalizacji

Polityczne skutki globalizacji
W dużym uproszczeniu globalizacja to pogłębianie się kulturowych, politycznych i gospodarczych powiązań pomiędzy państwami, ich społeczeństwami i gospodarką. Pogłębianie następujące w szybkim tempie, które nie doczekało się jeszcze formalnej kontroli na poziomie ponadnarodowym. Globalizacja sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra ma pozytywne i negatywne skutki. Pozytywne skutki to między innymi […]

Konflikty narodowościowe

Konflikty narodowościowe
LUDOBÓJSTWA XX w.
mord dokonany na Ormianach przez Turków w latach 1915 – 1918, 1,5 mln ofiar śmiertelnych, 300 uciekinierów
holokaust – 4,5 – 5 mln ofiar narodowości żydowskiej
czerwoni kmerowie – koniec lat 70-tych w Indochinach
CZYSTKI ETNICZNE
wywózki stalinowskie – Tatarzy Krymscy oskarżeni o kolaboracje z Niemcami
akcja Wisła 1947r. – przesiedlenie 100 tys. Ukraińców z Podkarpacia i […]

Współczesne monarchie europejskie

Współczesne monarchie europejskie
Monarchia to forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon, szach), sprawujący władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa. Współcześnie występują monarchie parlamentarne: obowiązuje niepisana reguła, że „król panuje, nie rządzi”.
Belgia (m. parlamentarna od 1831r.) Król Albert II, dynastia Schasen-Coburg-Gotha
Dania (m.parlamentarna od 1953r.) Królowa Małgorzata […]

Koncepcje polityczne

Koncepcje polityczne
Klasyczna koncepcja polityki: celem polityki jest wspólne dobro obywateli, dbałość o wspólne dobro wymaga roztropnego rządzenia państwem, zarządzanie państwem jest sztuką wymagającą wiedzy, umiejętności i predyspozycji psychicznych. Polityka to sztuka zarządzania państwem. Kluczowe pojęcie to państwo, jego ustrój, instytucje i rola w życiu. W centrum: problematyka władzy i instytucji państwowych.
Koercyjna koncepcja polityki: podstawowe zadanie […]

Typologia funkcji państwa

. Typologia funkcji państwa
Zasięg przestrzenny (terytorialny) działania państwa: f. zew.: różne formy działania państwa w stosunkach międzynarodowych, f. wew.: regulowanie stosunków wewnątrzpaństwowych, organizowanie niektórych dziedzin życia społecznego.
Dziedziny działania państwa: f.wew.: zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wewnątrz kraju, f.zew.: utrzymywanie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi w celu ochrony interesów będących wyrazem racji stanu, f. gospodarczo-organizatorska: […]

Suwerenność

Suwerenność
Państwo jest organizacją suwerenną . Suwerenność państwa jest pojęciem, o które można się spierać i istnieją różne poglądy, których nie da się czasami pogodzić. Suwerenność możemy podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną.
Suwerenność zewnętrzna - niezależność władzy państwa od czynników zewnętrznych, (organizacji państwowych, organizacji międzynarodowych, innych państw). Czyli może podejmować decyzje bez nacisku, samodzielnie.
Suwerenność wewnętrzna – władza […]

Współczesne monarchie europejskie

Współczesne monarchie europejskie
Monarchia to forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon, szach), sprawujący władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa. Współcześnie występują monarchie parlamentarne: obowiązuje niepisana reguła, że „król panuje, nie rządzi”.
Belgia (m. parlamentarna od 1831r.) Król Albert II, dynastia Schasen-Coburg-Gotha
Dania (m.parlamentarna od 1953r.) Królowa Małgorzata […]