Typy kierownictwa partyjnego:

Typy kierownictwa partyjnego:
1. Jednoosobowe (np. Samoobrona) i kolegialne (np. Platforma O.)
2. Parlamentarne i pozaparlamentarne.

Klasyfikacja wg kryteriów funkcjonalnych :

Klasyfikacja wg kryteriów funkcjonalnych :
1.Partie komitetowe
2.Partie społeczności (o celach pozawyborczych).
3.Partie wyborcze.
4.Partie faszystowskie.
5.Partie narodowo – wyzwoleńcze.

Klasyfikacja partii polit. wg cech funkcjonalnych (partia wobec środowiska które reprezentuje):

Klasyfikacja partii polit. wg cech funkcjonalnych (partia wobec środowiska które reprezentuje):
1. Partie komitetowe – ograniczają się do funkcji komitetu wyborczego.
2. Partie kadrowe wg Duverger’a - działalność wysoko kwalifikowanego kręgu aktywistów.
3. Partie kadrowe - zrzeszają niewielki % swoich wyborców.
4. Partie półmasowe (pośrednie, labour).
5. Masonerie (sensu stricte członkostwo).

Klasyfikacja partii wg kryterium ideologicznego:

Klasyfikacja partii wg kryterium ideologicznego:
1.Partie komunistyczne.
2.Partie socjalistyczne.
3.Partie liberalne.
7. Partie konserwatywne.
8. Partie chrześcijańsko – demokratyczne.
9. Partie nacjonalistyczne.
10. Partie faszystowskie.
11. Partie narodowo – wyzwoleńcze.

Klasyfikacja partii polit. wg funkcji politycznych:

Klasyfikacja partii polit. wg funkcji politycznych:
1. Partie rewolucyjne - komunistyczne i niektóre partie lewicowe istniejącego systemu polit.
2. Partie reformistyczne – p. socjalistyczne, socjal – demokratyczne, chadeckie; nie chcą rozbicia systemu polit. ale chcą jego stopniowego zreformowania w ramach jego możliwości.
3. Partie konserwatywne – p. chadeckie (większość), liberlane oraz p. amerykańskie (republikańska i demokratyczna); dążą do zachowania istniejącego […]

Klasyfikacja partii polit. ze względu na cechy komórki podst., strukturę org.:

Klasyfikacja partii polit. ze względu na cechy komórki podst., strukturę org.:
1. Partie kadrowe - mają luźną strukturę o charakterze komitetowym, w takiej partii nie ma członkostwa jako takiego, są wyborcy i sympatycy (np. partia republikańska)
2.Partie masowe – o rozwiniętej organizacji, ze względu na charakter komórki podstawowej dzielimy je na:
- partie komunistyczne jeśli funkcjonują w […]

Klasyfikacja partii polit. wg Maurice Duverger’a:

Klasyfikacja partii polit. wg Maurice Duverger’a:
Dwie grupy:
1.Partie wyspecjalizowane - zajmują się wyłącznie działalnością polityczną.
2.Partie totalitarne - zajmują się wszystkim, nawet osobowością poszczególnych członków społeczeństwa (istnieją dwa rodzaje totalitaryzmu: jurydyczny, czy wszystko jest podporządkowane władzy w państwie, i ideologiczny czyli jedna ideologia ma rację i jest prawdziwa; mogą występować razem lub osobno).

Klasyfikacja partii politycznych wg Zygmunta Newman’a:

Klasyfikacja partii politycznych wg Zygmunta Newman’a:
Trzy grupy:
1. Partie reprezentacji - p. które generalnie ograniczają swoją aktywność (działalność) do okresu wyborów, a później ich działalność zamiera.
2. Partie integracyjne – dążą one do aktywnego włączania mas partyjnych do działalności politycznej.
3. Partie faszystowskie – to partie super integracyjne (nie istnieje ktoś kto nie ma ochoty w niej uczestniczyć).

Klasyfikacja partii politycznych wg Maxa Weber’a:

Klasyfikacja partii politycznych wg Maxa Weber’a:
1.Partie patronażu (interesu) – nastawione są one głównie na zdobycie władzy dla swojego przywódcy i jego najbliższego otoczenia
2.Partie światopoglądowe – nastawione są na realizację tzw. abstrakcyjnych zasad (interesów dużych grup społecznych lub całego społ.)
1.Partie honoracjorów - działały w XVIII i XIX w.; charakteryzowały się tym, iż były to […]

Podział systemów partyjnych:

Podział systemów partyjnych:
System demokratyczno – parlamentarny, w którym występuje najwięcej układów parlamentarnych. Musi spełniać elementarne reguły:
@ w społ. nieustannie toczy się legalna walka o władzę
@ źródłem władzy są wybory powszechne
@ władzę sprawuje partia lub koalicja partii, które wygrały wybory parl. (czyli zdobyły większość parlamentarną)
@ stale istnieje legalna opozycja wobec partii rządzących
@ pomiędzy wszystkimi partiami wewn. […]