WEJŚCIE ŻONY POD WŁADZĘ MĘŻA

WEJŚCIE ŻONY POD WŁADZĘ MĘŻA
Conventio in manum- wejście żony pod manus męża albo jego ojca, jeśli mąż był osobą alieni iuris.
Konstrukcja małżeństwa rzymskiego była zawsze taka sama, ale w zależności od epoko małżeństwo mogło połączone z conventio in manum lub nie. Gaius opisuje sposoby wejścia żony pod władzę męża.
Sposoby wejścia żony pod władzę męża:
 Confarreatio- dostępna […]

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA- WYMOGI, WAŻNOŚĆ I PRZESZKODY.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA- WYMOGI, WAŻNOŚĆ I PRZESZKODY.
„Nuptiae sunt coniunctio maris et feminea et consortium omnis vitae,et humani iuris communicatio- Małżeństwo to związek między mężczyzną i kobietą stanowiący wspólnotę całego życia zarówno według prawa boskiego, jak i ludzkiego- Modestyn”
„Nuptiae autem sive matrimonium est vice et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens- Związek mężczyzny i kobiety obejmującego […]

RODZINA KOGNATYCZNA- LINIE I STOPNIE POKREWIEŃSTWA.

RODZINA KOGNATYCZNA- LINIE I STOPNIE POKREWIEŃSTWA.
W prawie przedklasycznym pretorowie zaczęli wprowadzać nowe pojęcie pokrewieństwa opartego nie na podległości władzy ojcowskiej (agnatio), ale na powiązaniach więzami krwi (cognatio). Ten rodzaj pokrewieństwa- nazwany pokrewieństwem kognacyjnym. Zgodnie z nim krewnymi względem siebie pozostają osoby, w których żyłach płynie krew wspólnych przodków.
Obliczanie stopni pokrewieństwa pozostaje aktualny tak we współczesnym […]

RODZINA AGNATYCZNA

RODZINA AGNATYCZNA
W najstarszym prawie rzymskim cała struktura rodzinna opierała się na podległości władzy pater familias.
Pater familias był naczelnikiem domu w rodzinie rzymskiej, którego władzy podlegała cała familia. Mianem tym obejmowano początkowo na równi majątek, jak i osoby podległe władzy. Naczelnikiem rodziny, mającym władzę nad podległymi mu osobami, mógł być tylko obywatel rzymski, mężczyzna. W okresie […]