Projektowanie racjonalnego procesu działania

Projektowanie racjonalnego procesu działania
Kierunki restrukturyzacji zakresu działania to:
1. specjalizacja – przedsiębiorstwo rezygnuje z pewnych działalności, a koncentruje się na funkcjach kluczowych, kompetencjach które są istotne:
- koncentruje się na wyselekcjonowanej grupie wyrobów, działań
- outsourcing – zewnętrzni wykonawcy
2. dywersyfikacja (wymaga restrukturyzacji majątkowej)*
- poszerza asortyment wyrobów
- realizuje pełny zakres funkcji operacji
Sposoby restrukturyzacji zakresu działania:
1. Dywersyfikacja – motywy:
- obniżenie kosztów finansowych,
- poszerzenie działalności i redukcja ryzyka
- wykorzystanie […]

PRYWATYZACJA

PRYWATYZACJA- proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób prawnych lub fizycznych realizowanych w drodze:
1) sprzedaży przedsiębiorstwa
2) udostępnienia osobom trzecim mienia tego przedsiębiorstwa
3) Udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów
Mierniki sprawdzania sprywatyzowanej gospodarki: ilość pracowników, PKB, majątek (ale nie do końca)
Cele prywatyzacji:
- poprawienie wskaźników, kondycji finansowej (podstawowy cel prywatyzacji jak i restrukturyzacji), zyskowności danego przedsiębiorstwa, poprawienie kondycji całej gospodarki
- […]

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA)

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA) - jest częścią strategii rozwoju przedsiębiorstwa i ma na celu poprawę pozycji rynkowej, stworzeniu lepszych warunków rozwoju. Obejmuje działania o charakterze długofalowym stanowiących szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych w przedsiębiorstwie.
W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa, strategii działania kierownictwa, oraz momentu wprowadzania zmian można wskazać następujące rodzaje restrukturyzacji rozwojowej:
• Kreatywna- podejmowana w sposób względnie […]

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA
Sprawcą tej restrukturyzacji jest restrukturyzacja zakresu działania – ponieważ wynika ze zmian zakresu działania oraz z przyrostów zatrudnienia.
Cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie:
- dokonanie zmian zatrudnienia stosownie do przyjętych dążeń przedsiębiorstwa
- dostosowanie wielkości i struktury zatrudnienia do wymogów rynkowego otoczenia
- stworzenie zespołu o wysokich kwalifikacjach, poczuciu odpowiedzialności i dużej mobilności
- zapewnienie wyższej wydajności pracy poprzez wdrożenie nowych systemów motywacyjnych
Istotne […]

RESTRUKTURYZACJA FINANSÓW

RESTRUKTURYZACJA FINANSÓW
Z punktu widzenia głębokości kryzysu i wynikające stąd niezbędne zakresy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa można podzielić na następujące grupy:
A. przedsiębiorstwa generują zysk, ale wymagające korekty realizowanej strategii zarządzania finansami
B. przedsiębiorstwa cechujące się niedostateczną stopą zwrotu
C. przedsiębiorstwa niezdolne do bieżącej obsługi i spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów
D. przedsiębiorstwa zagrożone bankructwem
Pakiety działań w restrukturyzacji finansowej:
1. Pakiet pierwszy - działania […]

RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo powinno być dobrze kierowane, ma za zadanie opracować nowy system zarządzania (zakres działania – dywersyfikacja, specjalizacja, restrukturyzacja zatrudnienia – rodzi zmiany organizacyjne)
restrukturyzacja finansowa - najmniej tu wpływa
Restrukturyzacja organizacyjna może być prowadzona:
1. doskonalenie formy organizacyjnej
2. doskonalenie zasad funkcjonowania
3. doskonalenie struktury organizacyjnej
Ad. 1 Podział przedsiębiorstwa na piony organizacyjne zależy od wielkości przedsiębiorstwa i różnorodności prowadzonej działalności mamy […]

RESTRUKTURYZACJA Wg Smitha

Wg Smitha RESTRUKTURYZACJA jest gwałtowną zmianą w aktywach firmy, strukturze kapitałowej czy strukturze organizacyjnej. Obejmuje ona szeroki zakres przedsięwzięć, jak:
• Sprzedaż części przedsiębiorstwa (dywestycje)
• Pozyskanie nowych dziedzin działalności (dywersyfikacja- inwestycje)
• Rezygnacja z pewnych dziedzin działalności (specjalizacja)
• Zmiana struktury kapitałowej (poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poziomu zadłużenia)
• Prywatyzacje
• Zmiana struktury organizacyjnej
Celem restrukturyzacji jest zmiana organizacji przedsiębiorstwa.
Celem procesu restrukturyzacji jest przystosowanie kształtu i zasad […]

RESTRUKTURYZACJA RATUNKOWA

RESTRUKTURYZACJA RATUNKOWA – głównym jej celem jest stworzenie dalszego działania przedsiębiorstwa
Restrukturyzacja ratunkowa jest to szereg działań krótkookresowych, których celem jest:
- zapobieżenie likwidacji przedsiębiorstwa
- doraźna poprawa sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa
- zrównoważenie majątkowe i finansowe przedsiębiorstwa
- odzyskanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa
Te działania mają charakter doraźny i nakierowane są na wykorzystanie rezerw prostych:
• utrzymanie dotychczasowej produkcji
• maksymalizacja efektu finansowego w krótkim […]

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA) - jest częścią strategii rozwoju przedsiębiorstwa i ma na celu poprawę pozycji rynkowej, stworzeniu lepszych warunków rozwoju. Obejmuje działania o charakterze długofalowym stanowiących szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych w przedsiębiorstwie.
W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa, strategii działania kierownictwa, oraz momentu wprowadzania zmian można wskazać następujące rodzaje restrukturyzacji rozwojowej:
• Kreatywna- podejmowana w sposób względnie […]

PRYWATYZACJA

PRYWATYZACJA- proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób prawnych lub fizycznych realizowanych w drodze:
1) sprzedaży przedsiębiorstwa
2) udostępnienia osobom trzecim mienia tego przedsiębiorstwa
3) Udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów
Mierniki sprawdzania sprywatyzowanej gospodarki: ilość pracowników, PKB, majątek (ale nie do końca)
Cele prywatyzacji:
- poprawienie wskaźników, kondycji finansowej (podstawowy cel prywatyzacji jak i restrukturyzacji), zyskowności danego przedsiębiorstwa, poprawienie kondycji całej gospodarki
- […]