Cechy zasobów ludzkich:

Cechy zasobów ludzkich:
- nietransferowalność – praw własności – (chcąc iść do pracy przedstawiamy ofertę, a przedsiębiorstwo patrzy na ofertę i na swoje potrzeby, zatrudnia za ekwiwalent który pracownik przyjmuje – organizacja płaci za potencjał pracy, ale nie staje się właścicielem i to jednostka decyduje ile zaangażować swojej wiedzy).
- rozwój – zasób ludzki nie jest konstans – czyli […]

KONCEPCJA JOHNA HOLLANDA

KONCEPCJA JOHNA HOLLANDA - zwana modelem heksagonalnym (sześciokątnym).
Holland zdefiniował typy karier, które mogą być użyteczne do opisu orientacji jednostki i środowiska zawodowego umieszczając je na sześciokątnym modelu:
 realistyczny,
 badawczy,
 artystyczny,
 społeczny,
 przedsiębiorczy,
 konwencjonalny.
Każdy reprezentuje pewną osobowość zawodową, jeśli zostanie właściwie zastosowana odniesie sukces zawodowy (czyli przyniesie nam to zadowolenie i satysfakcje czy nie). Holland przyglądał się pewnym zawodom, stworzył […]

KONCEPCJA SIŁELA

KONCEPCJA SIŁELA
Kariera jednostki rozpoczyna się w momencie przyjścia na świat w danej rodzinie.
Nasze decyzje zawodów są wypadkową pewnych czynników genetycznych.
Bardzo trudno wskazać jeden czynnik, siłę sprawczą, która powoduję, że stajemy się tym kim jesteśmy.

Zarządzanie karierą – organizacyjny i jednostkowy punkt widzenia.

Zarządzanie karierą – organizacyjny i jednostkowy punkt widzenia.
Instrumenty kształtowania kariery w organizacji.
Dynamika kariery związek między jednostkami i organizacją. To organizacja kształtuje ludzi na własny użytek.
Instrument: BIOGRAM – graficzna prezentacja biografii.
Rodzaje przemieszczeń w organizacji:
a. wertykalne – w górę struktury organizacyjnej,
b. radialne – ku centralnym pozycjom w organizacji,
c. obwodowe – w kierunku innych funkcji.
Strategie kariery:
 wzrost wiedzy fachowej w […]

KONCEPCJA F. BLONA

KONCEPCJA F. BLONA
Zawód i wykształcenie ojca pozostają w ścisłym związku z zawodem, który będzie wykonywał syn

KONCEPCJA DONALDA SUPERA

KONCEPCJA DONALDA SUPERA
Zdaniem Supera wszyscy możemy rozwijać kariery wg 4 wzorców:
 Kariera stabilna po okresie próby kontynuowana przez wiele lat, typowa dla profesjonalistów, menadżerów, urzędników.
 Kariera konwencjonalna rozwijana od czasowego zatrudnienia próbnego do ustabilizowanej już pracy.
 Kariera niestabilna – charakteryzuje się modelem zatrudnienia na przemian stabilnym i niestabilnym,
 Kariera wielowątkowa oznacza częstą zmianę w rozwoju zawodowym.
Kariery zawodowe kobiet Super […]

KONCEPCJA ANNE ROE

KONCEPCJA ANNE ROE
Jednostka w zależności od tego jak długo i w jakich relacjach była z rodzicami podejmuje decyzje o zawody. Wybiera zawód określonego typu:
 zawody z ludźmi,
 zawody z rzeczami.
Zawody zorientowane na ludzi
1. Usługi świadczone innym ludziom.
2. Biznes – kontakty typu „twarz w twarz”.
3. Kierowanie ludźmi – przemysł, handel itp.
4. Kultura – edukacja, dziennikarstwo, polityka.
Sztuka i reklama – aktywna twórczość artystyczna.
Zawody […]

KONCEPCJA EDGARA SCHAIN’A

KONCEPCJA EDGARA SCHAIN’A – koncepcja wyznaczników kariery (ang. Career anchor – kotwica kariery)
Koncepcja ta zajmowała się wnętrzem jednostki , powstała na podstawie opisu losów zawodowych grupy 44 osób. Badanie prowadzone przez długi czas polegało na trzykrotnym zastosowaniu techniki wywiadu:
 Pierwszy przeprowadzony na ostatnim roku studiów.
 Drugi przeprowadzony w momencie podjęcia pierwszej pracy zawodowej.
 Trzeci przeprowadzony po 10 latach […]

KAPITAŁ LUDZKI - KOMPETENCJE

KAPITAŁ LUDZKI – zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia i praktyki zawodowej a także zdrowia i energii witalnej.
Pojęcia kapitału ludzkiego stosowane zastępczo:
KOMPETENCJE – to wiedza, umiejętności, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa

KAPITAŁ LUDZKI A KAPITAŁ MATERIALNY

KAPITAŁ LUDZKI A KAPITAŁ MATERIALNY
• istotny, szybko rosnący;
• kształtowalny powoli, siłami jednostki i firmy;
• trudny do odtworzenia;
• ewidencja rozproszona, prowadzona w luźnej formie;
• mierzalność utrudniona, bo jakościowy charakter składników;
• brak gwarancji, co do bezbłędności.
• malejący wpływ na konkurencyjność;
• zwykle łatwy do kupienia, pożyczenia […]