Idee i zasady ubezpieczeń społecznych, ich rola w życiu społecznym i ekonomicznym kraju.

Idee i zasady ubezpieczeń społecznych, ich rola w życiu społecznym i ekonomicznym kraju.
Ubezpieczenie to w najogólniejszym znaczeniu tego słowa “urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś”.
Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego ( np. choroby, śmierci, kalectwa .) Są one oparte na technice ubezpieczeniowej, […]