Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie

Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie
Ewolucjonizm
Koncepcja powstała ponad 100 lat temu, obecnie występuje pod postacią neoewolucjonizmu.
Cechą charakterystyczną ewolucjonizmu są:
- immanentne i stałe fazy rozwoju
- społeczeństwa są na róznych fazach rozwoju
- rozwój jest liniowy
- różne stadia rozwoju
Ewolucjonizm nie ma racji bytu w klasycznej formie (Comte). Zakładał on przewidywanie i ekstrapolację w przyszłość, przygotowywanie się na jej nadejście. Charakteryzował się wiarą w […]

PROBLEM MIGRACJI W STREFIE PODMIEJSKIEJ - Społeczeństwo amerykańskie

PROBLEM MIGRACJI W STREFIE PODMIEJSKIEJ - Społeczeństwo amerykańskie
Strefa podmiejska to bardzo szczególna strefa w rozwoju miast amerykańskich i amerykańskiego społeczeństwa, w prywatnej świadomości Amerykanów miasto nigdy nie było najlepszym miejscem do zamieszkania, zamieszkanie w mieście wynikało raczej z konieczności – zarabianie pieniędzy i rozwijanie własnego biznesu.
Od wielkiego rozwoju miast pod koniec XIX pojawił i pogłębił […]

Who was George McGovern ?

Who was George McGovern ?
In the 1972 election, McGovern ran on a platform of ending the Vietnam War, instituting a guaranteed minimum income for all Americans, and ratifying the Equal Rights Amendment. He was called Candidate of 3A –acid, amnesty, and abortion. He suppored all three. In his campaign he called USA the […]

Reagan begins - Cold War

Reagan begins - Cold War
Reagan takes the office and he says it’s a new day. A couple (22) minutes after Reagan took office all of hostages in Iran were released, the rumour was they were afraid of Reagan. He said the nightmare of the 70s is over, it’s morning for America. He could inspire […]

Reagan vs. Carter - Cold War

Reagan vs. Carter - Cold War
The tv debates weren’t the regular feature in american politics, the Carter-Ford debate was the first since Kennedy-Nixon in 1960. When one candidate was running ahead, he didn’t want a debate – like Johnson in 1964, Nixon in 1968 and 1972 (especially after his debate with Kennedy). In 1976 Ford […]

Jimmy Carter’s presidency

Jimmy Carter’s presidency
Jimmy Carter did a few things that Democrats should learn from. In 1973 was unknown in America. He was a strange guy. Samuel Hamilton called him a weird factor (a strange person). Carter was a peanut farmer with slow southern accent. He never overcame it. But he had also other problems, especially […]

A trip to Poland, Iran and China

A trip to Poland, Iran and China
First term of Carter’s presidency wasn’t very good. He wasn’t dynamic guy. Brzeziński told him to take a trip around the world, to show people that he care about the world and America is different now. First of all, he was supposed to go to Poland, […]

Middle East and Camp David

Middle East and Camp David
Middle East – after 1967 and 1973 most American politicians didn’t dare say anything critical about Israel (mostly because of Jews electors in US) . Israel is surrounded by hostile neighbors, who do want to push it to the sea. PLO (Palestine Liberation Organization) in the 1970s was made […]

US response to the Cold War.

US response to the Cold War.
The view after World War II is that US was facing expansionist, communist enemy, not so much different than Nazi Germany. This was the impression that Harry Truman and his successors wanted to make to the American public. If we don’t contain this enemy, it will be just […]

USA, China, Soviet Union and détente - Cold War

USA, China, Soviet Union and détente - Cold War
China at that time was engaged in something called The Great Cultural Revolution. It’s insane, frenzy and ideological. By this time a lot of people were starting to think this Sino-Soviet split between China and Russia is real. They didn’t believe in it in 1960. By the […]