Co to jest populacja ,przykłady parametrów.

Co to jest populacja ,przykłady parametrów.

Nieznana charakterystyka liczbowa populacji nosi nazwę parametru, którym jest pewna stała wartość opisująca zbiorowość. Obliczony w próbie jej odpowiednik (stałej wartości) jest nazywany estymatorem np. populacja klientów supermarketu – parametrem może być czas poświęcony na zakupy tygodniowo, a estymatorem jest średnia arytmetyczna z próby.

POPULACJA

Klienci supermarketu

PARAMETR POPULACJI
Średni czas zakupów tygodniowo

ESTYMATOR
Średnia arytmetyczna próby

OCENA PARAMETRU
W próbie 1200 klientów otrzymano 2h 30 min tygodniowo

Comments are closed.