Jak można podzielić statystykę

Jak można podzielić statystykę
Statystykę rozumianą jako naukę (metodykę badania zjawisk masowych) można podzielić na 2 podstawowe działy:
statystykę opisową zajmująca się metodami gromadzenia i prezentowania danych i ich systematycznego opisu , oraz statystykę matematyczną – zajmującą się regułami wnioskowania o właściwościach badanych zbiorowości na podstawie wybranej w sposób losowy próby pochodzącej z tej zbiorowości.

Comments are closed.