różnica między zmienną losową skokową a ciągłą

różnica między zmienną losową skokową a ciągłą
Zm.losowa to taka zmienna, która przyjmuje określone wartości liczbowe z danym prawdopodobieństwem.
Zm.losowe skokowe(zwane tez dyskretnymi) to zmienne przyjmujące skończoną lub nieskończoną , ale przeliczalną liczbę wartości(np.liczba wyrzuconych oczek na sześciennej kostce,liczba samochodów w gopsp.domowym, liczba nabytych akcji PKO BP)
Zmienna losowa ciągła to zmienna przyjmująca nieskończoną lub nieprzeliczalna liczbę wartości np. wiek poszczególnych osób,czas przejazdu autostradą z Gliwic do Wrocławia itp.

Comments are closed.