zmienna skokowa

zmienna skokowa
Zmienną losowa skokową można opisać za pomocą funkcji prawdopodobieństwa, dystrybuanty , parametrów (wartość oczekiwana, wariancja)
Funkcja prawdopodobieństwa oznacza: P(X = xi) = pi, czyli prawdopodobieństwo, ze zmienna losowa X przyjmie wartość równą xi.
Dystrybuantę zmiennej losowej (oznaczoną F(x) ) definiuje się następująco: F(x) = P(X ≤ x ) określając więc prawdopodobieństwo, ze zmienna losowa X przyjmie wartości co najwyżej równe x.
Do opisu zmiennej losowej w zasadzie wystarczą 2 parametry: - wartość oczekiwana zmiennej losowej E(x); w przypadku zmiennej losowej skokowej o przeliczalnej liczbie wartości obliczamy następująco:
E(x) = Σ x * pi ; - wariancja zmiennej losowej oznaczana D² (X) lub jej odchylenie standardowe oznaczane D(X).

Comments are closed.