Cykl życia nieruchomości:

Cykl życia nieruchomości:
1. Cykl techniczny – proces od podjęcia decyzji o realizacji budowy aż do je całkowitego zużycia
Zużycie: techniczne, ekonomiczne, funkcjonalne.
2. Cykl ekonomiczny – patrzenie na nieruchomość jako źródło dochodu, obiekt wprowadzamy na rynek nieruchomości.
Fazy tego cyklu: wstępna …..

Przypomnij: trójwymiarowe kryterium decyzyjne, metody ocen (proste, złożone i rynkowe).

Nieruchomości mieszkaniowe są obiektami specyficznymi. Specyfika nieruchomości mieszkalnych polega na:
1. Istnieniu różnych rodzajów zasobów mieszkaniowych w stosunku do których obowiązują odmienne przepisy prawne.
Rodzaje zasobów:
 komunalne w stosunku do których obowiązuje ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (1994 r.) oraz ustawa o ochronie praw lokatorów,
 spółdzielcze – ustawa prawo spółdzielcze,
 TBS – ów – ustawa o różnych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 prywatny,
 developerskie, zarządzane przez rozmaite podmioty,
 wspólnoty mieszkaniowe.
2. Zróżnicowanie techniczne (wiek zasobu)
3. Różne rodzaje czynszów występujące w różnych formach zarządów.

Comments are closed.