Strategie zarządzania:

Strategie zarządzania:
 zachowawcza (utrzymanie nieruchomości w stanie niepogroszonym)
 ofensywna (podnoszenie wartości nieruchomości poprzez inwestowanie w nią)
 defensywna.

Ustawa wprowadziła nowe szczeble zarządzania: pośrednik, zarządca oraz rzeczoznawca

Comments are closed.