Podatki konsumpcyjne to:

Podatki konsumpcyjne to:
• podatek od towarów i usług (VAT),
• akcyza,

Podatki majątkowe to:
• podatek od spadków i darowizn,
• podatek od czynności cywilno-prawnych,
• podatek od nieruchomości,
• podatek leśny,
• podatek rolny,
• podatek od środków transportu,

Comments are closed.