Reguły rozliczenia kosztów eksploatacji obiektów komercyjnych.

Reguły rozliczenia kosztów eksploatacji obiektów komercyjnych.
Opłata eksploatacyjna
Koszty związane z utrzymaniem budynku zwyczajowo płacone są przez najemcę oddzielnie od czynszu jako tzw. opłata eksploatacyjna (Service charge).Jest ona płacona co miesiąc w formie zaliczkowej, a raz do roku rozliczana od rzeczywistych kosztów.

W skład opłaty eksploatacyjnej wchodzą:
• koszty zarządzania(wynagrodzenie zarządcy)
• opłata za te media, których najemca nie ze wskazań licznika płaci bezpośrednio
• podatek od nieruchomości
• koszty ochrony budynku
• koszty sprzątania pow. wspólnych
• koszty konserwacji obiektu
• koszty naprawy lub wymiany
• koszty remontów

Opłaty telekomunikacyjne są płacone przez najemców oddzielnie na podstawie impulsów. Praktyka wykazuje zróżnicowany sposób regulowania opłat za energię elektryczną, która stanowi poważny procent kosztów. Niektórzy zarządcy włączają ją do opłaty eksploatacyjnej. Wielu zarządców zakłada jednak liczniki. Zarządcy nowo otwieranych obiektów staja przed dylematem jak ustalić wysokość zaliczki na poczet opłaty eksploatacyjnej. Pomocne jest tu doświadczenie zarządcy, wiedza o tym, jak kształtuje się struktura kosztów eksploatacji.

Według analiz międzynarodowych firm nieruchomości największy udział w kosztach eksploatacji mają:
- opłaty za gorącą i zimną wodę 22,4%
- konserwacja urządzeń i instalacji 20,7%
- koszty energii elektrycznej 15,5%
- koszty recepcji i ochrony budynku 16,6%

Comments are closed.