RESTRUKTURYZACJA RATUNKOWA

RESTRUKTURYZACJA RATUNKOWA – głównym jej celem jest stworzenie dalszego działania przedsiębiorstwa
Restrukturyzacja ratunkowa jest to szereg działań krótkookresowych, których celem jest:
- zapobieżenie likwidacji przedsiębiorstwa
- doraźna poprawa sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa
- zrównoważenie majątkowe i finansowe przedsiębiorstwa
- odzyskanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa

Te działania mają charakter doraźny i nakierowane są na wykorzystanie rezerw prostych:
• utrzymanie dotychczasowej produkcji
• maksymalizacja efektu finansowego w krótkim okresie czasu w:
- działalności gospodarczej
- w obrocie prawami majątkowymi przedsiębiorstwa
• pełne wykorzystanie możliwości poprawy wyniku finansowego

Comments are closed.