RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA) - jest częścią strategii rozwoju przedsiębiorstwa i ma na celu poprawę pozycji rynkowej, stworzeniu lepszych warunków rozwoju. Obejmuje działania o charakterze długofalowym stanowiących szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych w przedsiębiorstwie.

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa, strategii działania kierownictwa, oraz momentu wprowadzania zmian można wskazać następujące rodzaje restrukturyzacji rozwojowej:

• Kreatywna- podejmowana w sposób względnie niezależny od aktualnych lub przewidywanych zmian otoczenia. Celem tej restrukturyzacji może być m.in. wywarcie wpływu na dokonywanie odpowiednich zmian w otoczeniu.
• Antycypacyjna- jest następstwem przewidywania przez kierownictwo przedsiębiorstwa istotnych zmian w jego otoczeniu. W przypadku trafnych prognoz umożliwia ona wyprzedzające dostosowania struktury organizacyjnej zasad funkcjonowania, programu produkcji do zachodzących zmian w otoczeniu i w efekcie uzyskanie przewagi konkurencyjnej aż do objęcia pozycji lidera.
• Dostosowawcza (adaptacyjna) polega na szybkim i skutecznym wprowadzaniu zmian strukturalnych w reakcji na stwierdzone zmiany w otoczeniu. Przy dobrej identyfikacji powstałych zmian oraz dostatecznej głębokości i kompleksowości wprowadzanych zmian, może skutecznie zapobiegać pogarszaniu się pozycji konkurencyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa zapewniając mu trwały byt.

Comments are closed.