RESTRUKTURYZACJA Wg Smitha

Wg Smitha RESTRUKTURYZACJA jest gwałtowną zmianą w aktywach firmy, strukturze kapitałowej czy strukturze organizacyjnej. Obejmuje ona szeroki zakres przedsięwzięć, jak:
• Sprzedaż części przedsiębiorstwa (dywestycje)
• Pozyskanie nowych dziedzin działalności (dywersyfikacja- inwestycje)
• Rezygnacja z pewnych dziedzin działalności (specjalizacja)
• Zmiana struktury kapitałowej (poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poziomu zadłużenia)
• Prywatyzacje
• Zmiana struktury organizacyjnej

Celem restrukturyzacji jest zmiana organizacji przedsiębiorstwa.
Celem procesu restrukturyzacji jest przystosowanie kształtu i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw do nowych warunków panujących w otoczeniu.

KONIECZNOŚĆ PODJĘCIA RESTRUKTURYZACJI

• Wyniki działania przedsiębiorstwa się pogarszają proces ten ma charakter utrwalony i doraźne zabiegi nie dają rezultatu (kryzys w organizacji)
• Kadra zarządzająca zamierza poprawić warunki rozwoju przedsiębiorstwa

PROCES RESTRUKTURYZACJI MA SPEŁNIĆ DWA CELE:
1. wprowadzenie przedsiębiorstwa na tor rozwoju zbliżony do kierunku zmian zachodzących w otoczeniu
2. wyposażenie przedsiębiorstw w mechanizmy pozwalające utrzymać się na tym torze czyli tak ukształtować jego organizacje aby była ona elastyczna

Comments are closed.