System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce

System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce
1. SYSTEM UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH W POLSCE
W zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce ze stycznia 1999, emerytura składa się z dwóch składników obowiązkowych i jednego dobrowolnego, (który będzie zależał od możliwości finansowych i przezorności każdego z nas).
OTO TE SKŁADNIKI:
- W filarze pierwszym emerytura wypłacana ze zreformowanego ZUS-u, finansowana jest […]