UMOWA POLSKO- RADZIECKA O STOSUNKACH MIEDZY ARMIĄ CZERWONĄ A ADMINISTRACJĄ POLSKĄ

UMOWA POLSKO- RADZIECKA O STOSUNKACH MIEDZY ARMIĄ CZERWONĄ A ADMINISTRACJĄ POLSKĄ

W lipcu 1944r PKWN podpisał dwie umowy z rządem radzieckim (jedną o granicach, drugą o porozumieniu dodatkowym dotyczącym stosunków między Armią Czerwoną a administracją polską na ziemiach wyzwolonych, które stanowiło, że zwierzchnia władza należy na tym terenie do Armii Czerwonej- art. 7 dawał on radzieckim władzom, wodzowi naczelnemu Armii Czerwonej jurysdykcję nad obywatelami polskimi, którzy na terytorium Polski popełnili, przestępstwo w strefie operacji wojennej przeciw A. Cz.). W ten sposób na podstawie drugiej umowy Armia Czerwona mogła dokonywać aresztowań na terenie całego państwa polskiego (wobec braku w precyzyjności określenia pojęcia terenu działań wojennych), tak aresztowano kierownictwo polskiego podziemia (proces 16- stu); Wobec Polaków można było stosować na podstawie tej umowy prawo obce

Comments are closed.