Pacta adiecta.

Pacta adiecta.

Były to „umowy dodatkowe”. Aby stały się zaskarżalne, musiały być dodane do kontraktu w chwili jego zawarcia (in continenti). Pacta adiecta zwiększały bądź zmniejszały zakres obowiązków dłużnika.
Jeżeli zostały dodane w pewnym odstępie czasu od chwili zawarcia kontraktu (ex intervallo) mogły spowodować tylko umniejszenie obowiązków dłużnika, także i one pozwalały mu się bronić przez exceptio

Comments are closed.