EGZEKUCJA OSOBISTA

EGZEKUCJA OSOBISTA

W wypadku, kiedy zasądzony pozwany (dłużnik) nie podważał ważności wyroku w postępowaniu wszczętym na podstawie specjalnego powództwa egzekucyjnego, powód – zgodnie ze swoim wyborem – mógł przeprowadzić egzekucję osobistą lub majątkową.

Powód (wierzyciel) na podstawie upoważnienia pretora zabierał pozwanego do wiezienia prywatnego (swego domu) aż do czasu zapłaty lub odpracowania długu. Oddany powodowi niewypłacalny dłużnik doznawał ograniczenia w zakresie stanu wolności (status libertatis), był zaliczany do kategorii tzw. półwolnych.

Comments are closed.